ID bài viết : 00206205 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Lối tắt trợ năng

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm hoặc hệ điều hành cụ thể:

  Chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng) giúp bạn chuyển sang chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng) ưa thích một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thay vì bắt đầu từ menu cài đặt, bạn có thể bật hoặc tắt lối tắt trợ năng mong muốn bằng cách nhấn và giữ nút MUTING (TẮT TIẾNG) hoặc MUTE (TẮT TIẾNG) trên điều khiển từ xa của Tivi trong 3 giây.

  LƯU Ý:

  • Cài đặt mặc định của chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng) được đặt thành chức năng trình đọc màn hình, chẳng hạn như Screen reader (Trình đọc màn hình) (khuyến nghị) hoặc TalkBack.
  • Chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng) không có sẵn trong quá trình thiết lập ban đầu.
  • Tùy thuộc vào mẫu máy, khi bạn sử dụng chức năng lần đầu tiên, một hộp thoại sẽ xuất hiện để xác nhận việc sử dụng chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng). Tuy nhiên, Screen reader (Trình đọc màn hình) lại không thể nhận diện hộp thoại này. Trong trường hợp này, hãy nhờ một người có thị lực bình thường chọn giúp tùy chọn USE SHORTCUT (SỬ DỤNG LỐI TẮT).
  • Đối với các mẫu hỗ trợ eARC, khi Screen reader (Trình đọc màn hình) được kích hoạt, eARC mode (Chế độ eARC) sẽ là Off (Tắt).

   

  Thay đổi chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng) đã gán trước đó:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility (Trợ năng) và nhấn nút Enter.
  4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng) và nhấn nút Enter.
  5. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Shortcut service (Dịch vụ lối tắt) và nhấn nút Enter.
  6. Chọn chức năng lối tắt ưu tiên của bạn và nhấn nút Enter.
  7. Chọn OK và nhấn nút Enter.