ID bài viết : 00206205 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Lối tắt trợ năng

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm hoặc hệ điều hành cụ thể:

    Chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng) giúp bạn chuyển sang chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng) ưa thích một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

    Kích hoạt chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng)

    Thay đổi chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng) 

    BẬT/TẮT chức năng Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng)