ID bài viết : 00147597 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Làm thế nào để trở về màn hình phát sóng TV từ menu Home? / Làm thế nào để chuyển đổi giữa các chương trình phát sóng (DTTV / vệ tinh) và các đầu vào bên ngoài?

Làm thế nào để trở về màn hình phát sóng TV từ menu Home? / Làm thế nào để chuyển đổi giữa các chương trình phát sóng (DTTV / vệ tinh) và các đầu vào bên ngoài?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có 3 phương pháp.

  1. Chọn Inputs từ màn hình Home, sau đó chọn biểu tượng cho những gì bạn muốn xem.
  2. Nhấn nút INPUT trên điều khiển từ xa, và chọn những đầu vào mà bạn muốn xem từ danh sách.
  3. Nhấn nút TV trên điều khiển từ xa.

LƯU Ý: Chỉ có phương pháp 1 có thể được sử dụng khi thao tác điều khiển từ xa Touchpad.