ID bài viết : 00147597 / Sửa lần cuối : 06/01/2019

Làm thế nào để quay lại màn hình chương trình Tivi từ menu Home? / Làm thế nào để chuyển đổi giữa chương trình Tivi (DTTV/vệ tinh) và ngõ vào bên ngoài?

  Có 3 cách.

  1. Chọn Inputs (Ngõ vào) từ màn hình Home, sau đó chọn biểu tượng cho ngõ vào mà bạn muốn xem.
   LƯU Ý: Đối với Android™ 8.0, chọn biểu tượng  (Inputs) (Ngõ vào) ở phía trên bên phải của màn hình HOME.
  2. Nhấn nút INPUT (NGÕ VÀO) trên điều khiển từ xa và chọn ngõ vào mà bạn muốn xem từ danh sách.
  3. Nhấn nút TV (Tivi) trên điều khiển từ xa.

  LƯU Ý: Chỉ dùng được Cách 1 khi bạn sử dụng Bảng cảm ứng điều khiển từ xa. (Không phải tất cả Tivi đều được cung cấp Bảng cảm ứng điều khiển từ xa. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.)

   

  *Android là nhãn hiệu của Google LLC.