ID bài viết : 00140110 / Sửa lần cuối : 01/02/2016

Thiết lập TalkBack của TV Android bị vô hiệu hóa hoặc mất sau khi thực hiện cập nhật phần mềm.

  Thiết lập TalkBack của TV Android bị vô hiệu hóa hoặc mất sau khi thực hiện cập nhật phần mềm.

  Nếu thiết lập TalkBack của TV Android bị vô hiệu hóa hoặc mất sau khi thực hiện một bản cập nhật phần mềm, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Khởi động lại TV bằng cách nhấn và giữ nút POWER trên điều khiển từ xa IR đi kèm ít nhất năm giây.
  2. Bật các thiết lập TalkBack. 
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings
   3. Chọn Accessibilit trong mục System Preference
   4. Chọn Services
   5. Chọn TalkBack
   6. Chọn State và thiết lập sang On.