ID bài viết : 00154600 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Hỗ trợ dành cho nhiều không gian

    Cảm ơn bạn đã lựa chọn các sản phẩm Âm thanh không dây của Sony.

    Trang này sẽ giúp bạn tìm thấy hỗ trợ dành cho các sản phẩm tương thích với tính năng nghe nhạc Multi-room (Đa không gian), hướng dẫn về cách thực hiện thiết lập, câu hỏi thường gặp và các giải pháp khắc phục sự cố.

    Logo Multi-room


    Để biết thêm thông tin về ứng dụng Music Center (SongPal), hãy xem phần Music Center (SongPal).