ID bài viết : 00156983 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Hướng dẫn tạp nhóm Liên kết SongPal (multi-room) của các thiết bị âm thanh với SongPal.

  Hướng dẫn tạp nhóm Liên kết SongPal (multi-room) của các thiết bị âm thanh với SongPal.

  Để tận hưởng những tính năng Liên kết SongPal của ứng dụng SongPal, bạn phải tạo một nhóm các thiết bị âm thanh. Sau đó bạn sẽ có thể phát cùng nội dung âm thanh trên mỗi thiết bị loa trong nhóm của bạn cùng một lúc.

  Tạo một nhóm các thiết bị âm thanh đặc biệt dễ dàng: bạn chỉ cần kéo một trong những biểu tượng của thiết bị âm thanh mong muốn, và thả nó vào nhóm khác để tạo ra một nhóm.
  Image

  nhóm các thiết bị vào nhóm của bạn, chỉ cần kéo và thả chúng vào trong nhóm mà bạn đã tạo.

  QUAN TRỌNG: Để sử dụng tính năng SongPal Linkvới các thiết bị âm thanh của bạn, chúng phải được cập nhật lên firmware mới nhất có sẵn. Hãy chắc chắn kiểm tra các bản cập nhật trước khi cố gắng sử dụng SongPal Link.