ID bài viết : 00172380 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

AirPods có được hỗ trợ không?

AirPods có được hỗ trợ không?

    AirPods không được hỗ trợ. Khi phát lại nội dung sau khi kết nối, âm lượng âm thanh tăng lên mức tối đa và không thể điều chỉnh được. Vui lòng không sử dụng AirPods.

    LƯU Ý: AirPods không thể sử dụng được với những sản phẩm được trang bị AVRCP Bluetooth profile Ver. 1.4 hoặc thấp hơn.