ID bài viết : 00156984 / Sửa lần cuối : 09/09/2018

Loa và các thiết bị âm thanh nào khác tương thích với tính năng Đa không gian không dây?

Loa và các thiết bị âm thanh khác nào tương thích với tính năng Đa không gian, Âm thanh nổi không dây và Âm thanh vòm không dây?

  Tính đến tháng 6 năm 2018, loa, loa sound bar, thiết bị thu AV và các sản phẩm sau đây của Sony tương thích với tính năng Đa không gian của ứng dụng Music Center (SongPal):

  Loa không dây

   Hệ thống âm thanh công suất cao

  Loa Sound Bar

  SRS-HG1
  SRS-HG2
  SRS-HG10
  SRS-ZR7
  SRS-ZR5
  SRS-X99
  SRS-X88
  SRS-X77

  MHC-V77DW
  MHC-V90DW
  MHC-GT7DW

  HT-NT5
  HT-CT790
  HT-ST9
  HT-NT3
  HT-NT5
  HT-RT5
  HT-ST5000
  HT-CT800
  HT-MT500
  HT-MT501
  HT-ZF9
  HT-ZR5P
  HT-Z9F
  HT-ZF9

  Loa chân đế Tivi

  Thiết bị thu AV

   

  HT-XT3
  HT-XT2

  STR-DN1070
  STR-DN860
  STR-DN1060
  STR-DN1080
  STR-ZA810ES

   

  Hệ thống Micro Hi-Fi

  Đầu phát Blu-ray*

   

  CMT-SX7
  CMT-SX7B 

  UHP-H1
  BDP-BX670
  BDP-S6700
  UBP-X800
  UBP-X700

  *Làm nguồn phát nhạc của tính năng Đa không gian (CD và USB)

   

   

  QUAN TRỌNG: Hãy đảm bảo kiểm tra các bản cập nhật có thể có cho ứng dụng Music Center (SongPal) và cho các thiết bị âm thanh của bạn trước khi cố gắng sử dụng tính năng Đa không gian.