ID bài viết : 00156984 / Sửa lần cuối : 09/09/2018

Loa và các thiết bị âm thanh nào khác tương thích với tính năng Đa không gian không dây?

Loa và các thiết bị âm thanh khác nào tương thích với tính năng Đa không gian, Âm thanh nổi không dây và Âm thanh vòm không dây?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tính đến tháng 6 năm 2018, loa, loa sound bar, thiết bị thu AV và các sản phẩm sau đây của Sony tương thích với tính năng Đa không gian của ứng dụng Music Center (SongPal):

Loa không dây

 Hệ thống âm thanh công suất cao

Loa Sound Bar

SRS-HG1
SRS-HG2
SRS-HG10
SRS-ZR7
SRS-ZR5
SRS-X99
SRS-X88
SRS-X77

MHC-V77DW
MHC-V90DW
MHC-GT7DW

HT-NT5
HT-CT790
HT-ST9
HT-NT3
HT-NT5
HT-RT5
HT-ST5000
HT-CT800
HT-MT500
HT-MT501
HT-ZF9
HT-ZR5P
HT-Z9F
HT-ZF9

Loa chân đế Tivi

Thiết bị thu AV

 

HT-XT3
HT-XT2

STR-DN1070
STR-DN860
STR-DN1060
STR-DN1080
STR-ZA810ES

 

Hệ thống Micro Hi-Fi

Đầu phát Blu-ray*

 

CMT-SX7
CMT-SX7B 

UHP-H1
BDP-BX670
BDP-S6700
UBP-X800
UBP-X700

*Làm nguồn phát nhạc của tính năng Đa không gian (CD và USB)

 

 

QUAN TRỌNG: Hãy đảm bảo kiểm tra các bản cập nhật có thể có cho ứng dụng Music Center (SongPal) và cho các thiết bị âm thanh của bạn trước khi cố gắng sử dụng tính năng Đa không gian.