ID bài viết : 00156984 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Những thiết bị âm thanh nào tương thích với các tính năng Wireless Multi-room (Đa không gian không dây), Wireless Stereo (Âm thanh nổi không dây) hoặc Wireless Surround (Âm thanh vòm không dây)?

    Để biết danh sách các sản phẩm tương thích với các tính năng Wireless Multi-room (Đa không gian không dây), Wireless Stereo (Âm thanh nổi không dây) và Wireless Surround (Âm thanh vòm không dây), vui lòng tham khảo website về Music Center/Mẫu tương thích.