ID bài viết : 00156984 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Những thiết bị âm thanh và loa nào tương thích với SongPal Link?

Những thiết bị âm thanh và loa nào tương thích với SongPal Link?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Danh sách đầy đủ và cập nhật các thiết bị tương thích với chức năng SongPal, hãy kiểm tra trang web SongPal.

LƯU Ý: Chúng tôi sẽ cố gắng để mang lại khả năng tương thích SongPal Link với nhiều thiết bị hơn trong tương lai gần.

QUAN TRỌNG: Để sử dụng tính năng SongPal Linkvới các thiết bị âm thanh của bạn, chúng phải được cập nhật lên firmware mới nhất có sẵn. Hãy chắc chắn kiểm tra các bản cập nhật trước khi thử sử dụng SongPal Link.