ID bài viết : 00154597 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Hỗ trợ âm thanh vòm không dây

    Cảm ơn bạn đã lựa chọn các sản phẩm Âm thanh không dây của Sony.

    Trang này sẽ giúp bạn tìm thấy hỗ trợ dành cho các sản phẩm tương thích với tính năng nghe nhạc Âm thanh vòm không dây, hướng dẫn về cách thực hiện thiết lập, câu hỏi thường gặp và các giải pháp khắc phục sự cố.

    Logo âm thanh vòm không dây


    Để biết thêm thông tin về ứng dụng Music Center (SongPal), hãy xem phần Music Center (SongPal).