ID bài viết : 00156958 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra kết nối mạng cho Loa không dây?

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra kết nối mạng cho Loa không dây?

  Các ứng dụng SongPal có thể giúp bạn chẩn đoán kết nối mạng giữa các loa không dây tương thích và điểm truy cập của bạn (thường là router của bạn).

  LƯU Ý: Xin vui lòng xem các sản phẩm áp dụng và chuyên mục cho bài viết này ở dưới cùng của bài viết với danh sách các mô hình có hỗ trợ tính năng này.

  Tiến hành như sau để xem có vấn đề kết nối, hoặc để kiểm tra độ mạnh tiếp nhận tín hiệu Wi-Fi:

  1. Mở ứng dụng SongPal và đi đến danh sách các thiết bị của bạn.
  2. Chọn Wireless Speaker của thiết bị mà bạn muốn kiểm tra thông tin kết nối.
  3. Cuộn xuống menu và chọn Settings.

   Image

  4. Trong menu Settings, chọn:
   • Network Connection Diagnosis nếu bạn muốn kiểm tra các vấn đề kết nối tiềm năng
   • Wi-Fi Radio Wave Measurement để đánh giá độ mạnh tiếp nhận tín hiệu Wifi

   Image

  5. SongPal sau đó sẽ khôi phục lại chẩn đoán liên quan hoặc độ mạnh tiếp nhận tín hiệu cho loa của bạn.

   Chẩn đoán kết nối mạng

   Đo lường Sóng Wi-Fi Radio

   Image Image

  Nếu Network Connection Diagnosis cho thấy các vấn đề mạng giữa loa không dây của bạn và điểm truy cập/router, bạn sẽ tìm thấy lời khuyên và gợi ý để giúp bạn giải quyết chúng.

  Tương tự như vậy, hướng dẫn khắc phục sự cố từ các thử nghiệm Wi-Fi Radio Wave Measurement sẽ giúp bạn cải thiện kết nối mạng cho loa của bạn, cho dù việc tiếp nhận tín hiệu được coi là đủ hoặc không mạnh.