ID bài viết : 00154601 / Sửa lần cuối : 20/06/2018

Làm cách nào để thêm loa và thiết bị âm thanh khác trong ứng dụng Music Center (SongPal)?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thêm loa và thiết bị âm thanh khác vào ứng dụng Music Center (SongPal) thật đơn giản. Đảm bảo bạn đang chạy phiên bản mới nhất của ứng dụng Music Center (SongPal) trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng, sau đó thêm qua Wi-Fi hoặc Bluetooth.

QUAN TRỌNG: Để sử dụng tính năng kết nối mạng của Music Center (SongPal) với các thiết bị âm thanh, các thiết bị đó phải là:

 • Thiết bị âm thanh tương thích (loa/loa sound bar/thiết bị thu AV, v.v.)
  Hãy truy cập trang web dưới đây để tìm hiểu thêm về các thiết bị tương thích.
  http://vssupport.sony.net/en_ww/device.html
 • Cập nhật lên firmware (phần mềm) mới nhất hiện có - đảm bảo kiểm tra các bản cập nhật có thể trước khi sử dụng kết nối mạng Music Center(SongPal). 
 • Được kết nối qua Wi-Fi, với mạng không dây giống như thiết bị di động hoặc máy tính bảng. Kết nối mạng Music Center(SongPal)không được hỗ trợkhi sử dụng Bluetooth.

Wi-Fi:
Dùng Wi-Fi, điều đó đặc biệt đơn giản. Chỉ cần đảm bảo thiết bị di động hoặc máy tính bảng và thiết bị âm thanh ở trên cùng mạng Wi-Fi.
Các thiết bị sau đó sẽ được tự động thêm vào Music Center (SongPal).

Bluetooth:

Sử dụng Bluetooth, vui lòng làm theo các quy trình ghép nối:

 1. Mở Music Center và chạm vào dấu + như minh họa bên dưới đây:

  Speaker & Group (Loa và Nhóm)
 2. Sau đó, hãy chọn tự động kết nối với thiết bị âm thanh bằng công nghệ NFC hoặc thực hiện quy trình ghép nối Bluetooth thủ công để ghép nối thiết bị với thiết bị di động hoặc máy tính bảng. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

 3. Các thiết bị bây giờ sẽ được thêm vào ứng dụng Music Center (SongPal) và hiển thị khi bạn đi đếnSpeaker & Group (Loa & Nhóm)
   
  Chọn device (thiết bị)