ID bài viết : 00154601 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Kết nối thiết bị âm thanh / hệ thống rạp hát tại nhà của bạn với Ứng dụng Music Center (SongPal)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Trước khi bắt đầu

  • Đảm bảo thiết bị âm thanh của bạn tương thích với Music Center.
  • Thiết bị âm thanh của bạn phải cài đặt phiên bản firmware mới nhất.
  • Nếu thiết bị âm thanh và thiết bị di động của bạn đã có kết nối Bluetooth, hãy tắt Bluetooth trên thiết bị di động của bạn.
  • Nếu bạn muốn kết nối thiết bị âm thanh của bạn với mạng Wi-Fi tại nhà, trước tiên hãy kết nối thiết bị di động của bạn, sau đó kết nối thiết bị âm thanh của bạn thông qua ứng dụng Music Center.
  • Kiểm tra hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến để biết chi tiết về cách kết nối với mạng Wi-Fi.

  Kết nối thiết bị của bạn với Music Center

  Kết nối thiết bị âm thanh của bạn vớiMusic Center (trước đây là SongPal) sẽ cho phép bạn nhóm các thiết bị kết nối và sử dụng tính năng Đa không gian không dây . Với tính năng này, bạn có thể nghe nhạc ở nhiều địa điểm khác nhau trong phạm vi phủ sóng của mạng Wi-Fi tại nhà bạn. Làm theo các bước sau đây để kết nối thiết bị âm thanh của bạn với Music Center:

  Kết nối thiết bị âm thanh với thiết bị di động của bạn bằng ứng dụng Music Center đã cài đặt: