ID bài viết : 00120242 / Sửa lần cuối : 12/07/2018

Cách sử dụng TV Sony Android như thế nào?

  Sử dụng TV Sony Android như thế nào?

   

   

  Trong phần này, sau khi  thiết lập Sony Android TV của bạn  và kết nối với Internet , bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi thường gặp về cách sử dụng những tính năng thông minh của TV và các chức năng cơ bản khácWatching Sony Android TV

   

  Để biết thông tin về việc cập nhật các firmware và phần mềm mới nhất từ Sony và Google, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang   Sony Android TV firmware & software updates .