ID bài viết : 00120224 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Kết nối TV Sony Android của bạn với Internet

  Kết nối TV Sony Android của bạn với Internet


  Để có được những trải nghiệm tốt nhất có thể từ Sony Android TV của bạn, sau khi cài đặt Thiết lập và cài đặt , bạn nên kết nối TV với Internet.

  Connect your Sony Android TV

  Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp (FAQs) về việc làm thế nào để kết nối thiết bị của bạn với Internet.

           

  Để tìm hiểu về cách sử dụng các tính năng thông minh của Sony Android TV của bạn và chức năng cơ bản khác, hãy vào trang Sử dụng TV của bạn .