ID bài viết : 00137860 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Làm cách nào để sử dụng Google Cast trên Android TV của Sony?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thay vì sử dụng tính năng Miracast hoặc Chia sẻ màn hình, hãy thưởng thức các tính năng phát ảnh, video và chương trình Tivi, nhạc và các dịch vụ truyền phát khác bằng cách sử dụng thiết bị di động Android hoặc Apple hoặc sử dụng trình duyệt Google Chrome trên máy tính.

Ảnh

Bài viết này xác định nội dung và cách sử dụng tính năng Google Cast bằng trình duyệt Google Chrome hoặc sử dụng các trang web hoặc ứng dụng hỗ trợ Google Cast.


LƯU Ý
: Các bước khắc phục sự cố khác có sẵn nếu bạn gặp những triệu chứng này khi sử dụng tính năng Google Cast:

Android TV không được phát hiện như một thiết bị Google Cast./ Biểu tượng Phát không hiển thị trên thiết bị di động hoặc kể cả khi có hiển thị, chức năng Phát không hoạt động.


Nếu chức năng Google Cast của Android TV không hoạt động sau khi thực hiện khắc phục sự cố nêu trên, hãy kiểm tra những cài đặt sau để đảm bảo rằng ứng dụng Google Cast không bị tắt trên Android TV.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Apps (Ứng dụng) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Trong Apps (Ứng dụng), hãy chọn System app (Ứng dụng hệ thống).
  5. Trong System app (Ứng dụng hệ thống), chọn Google Cast Receiver (Đầu thu Google Cast).
  6. Đặt thành Enable (Cho phép).