ID bài viết : 00137860 / Sửa lần cuối : 11/03/2019

Làm cách nào để sử dụng Chromecast tích hợp (Google Cast) trên Android TV™ của Sony?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thay vì sử dụng tính năng Miracast hoặc Chia sẻ màn hình, hãy phát ảnh, video và chương trình Tivi, nhạc và các dịch vụ truyền phát khác bằng cách sử dụng thiết bị di động Android™ hoặc iOS Apple hoặc sử dụng trình duyệt Google Chrome trên máy tính.

Ảnh

Bài viết này xác định nội dung và cách sử dụng tính năng Chromecast tích hợp (Google Cast) bằng trình duyệt Google Chrome hoặc sử dụng các trang web hoặc ứng dụng hỗ trợ Chromecast (hỗ trợ Google Cast).


LƯU Ý: Có sẵn các bước khắc phục sự cố khác nếu bạn gặp những triệu chứng này khi sử dụng tính năng Chromecast tích hợp:

Không thể tìm thấy Android TV dưới dạng thiết bị Chromecast tích hợp. Biểu tượng Cast (Phát) không hiển thị trên thiết bị di động hoặc ngay cả khi biểu tượng đó hiển thị thì Cast vẫn không hoạt động.

Nếu chức năng Chromecast tích hợp của Android TV không hoạt động sau khi thực hiện khắc phục sự cố nêu trên, hãy kiểm tra những cài đặt sau đây để đảm bảo rằng ứng dụng Google Cast Receiver hoặc ứng dụng Chromecast tích hợp không bị tắt trên Android TV.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Apps (Ứng dụng) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Trong Apps (Ứng dụng), hãy chọn System app (Ứng dụng hệ thống).
  5. Trong System app (Ứng dụng hệ thống), chọn Google Cast Receiver (Đầu thu Google Cast) hoặc Chromecast built-in (Chromecast tích hợp).
  6. Đặt thành Enable (Cho phép).

*Google, Android, Android TV, Chromecast tích hợp cùng với các nhãn mác và logo liên quan khác là nhãn hiệu của Google LLC.