ID bài viết : 00120272 / Sửa lần cuối : 04/09/2018

Tôi có cần phải có ID hoặc tài khoản Google để sử dụng Android TV của Sony không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể tận hưởng một số chức năng của Android TV kể cả khi không đăng nhập vào tài khoản Google. Bạn có thể xem các chương trình TV và tận hưởng tất cả các ứng dụng của Sony, ví dụ như ứng dụng Video & TV SideView, các chức năng của mạng tại nhà dành cho ứng dụng Album, ứng dụng Nhạc, ứng dụng Video và Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) trên mạng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số chức năng như Tìm kiếm bằng giọng nói của Google, Google Cast, duyệt Internet và ứng dụng YouTube mà không cần đăng nhập vào tài khoản Google.

Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thuê hoặc mua Phim, chương trình TV và Ứng dụng từ Cửa hàng Google Play.

LƯU Ý: Thông tin bổ sung về Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google có sẵn từ các liên kết sau đây: