ID bài viết : 00120272 / Sửa lần cuối : 15/06/2015

Có cần một tài khoản Google/ID để sử dụng Sony Android TV không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này


 


Không, bạn có thể thưởng thức YouTube, Google Cast, Voice Search và các chức năng cơ bản của TV mà không cần tài khoản Google.

Để sử dụng các dịch vụ của Google như Google Movies, Google Music, Google Games và cài đặt các ứng dụng mới từ Google Play, bạn cần có một tài khoản Google.