ID bài viết : 00120272 / Sửa lần cuối : 26/01/2021

Tôi có cần phải có ID hoặc tài khoản Google để sử dụng Android TV™ không?

Chức năng nào của Tivi cần có Tài khoản Google?

    Bạn có thể tận hưởng một số chức năng của Android TV kể cả khi không đăng nhập vào tài khoản Google. Bạn có thể xem các chương trình Tivi và tận hưởng tất cả các ứng dụng của Sony, các chức năng của mạng tại nhà dành cho ứng dụng Album, ứng dụng Nhạc, ứng dụng Video và Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) trên mạng.

    Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số chức năng như tìm kiếm bằng giọng nói của Google, chức năng Chromecast tích hợp (Google Cast), duyệt Internet và ứng dụng YouTube™ mà không cần đăng nhập vào tài khoản Google.

    Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thuê hoặc mua Phim, chương trình TV và Ứng dụng từ Cửa hàng Google Play.

    LƯU Ý: Thông tin bổ sung về Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google có sẵn từ các liên kết sau đây: