ID bài viết : 00156293 / Sửa lần cuối : 18/07/2018

Cách hiển thị màn hình của các thiết bị khác trên Tivi bằng các tính năng không dây (Chia sẻ màn hình/Wi-Fi Direct/Google Cast) / Giải pháp khi màn hình không hiển thị

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chia sẻ màn hình, Wi-Fi Direct và Google Cast (chỉ dành cho Android TV) có sẵn như là các chức năng chính để hiển thị màn hình của thiết bị khác trên Tivi.

Ảnh
 
  
Các chức năng khả dụng, quy trình vận hành và phương thức hỗ trợ khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối.
Chọn thiết bị được kết nối của bạn trong danh sách sau đây và xác nhận thông tin chi tiết trong trang web liên kết.
 

    Ảnh

   Ảnh

    Ảnh

 Điện thoại thông minh/Máy tính bảng

 Máy tính Windows

 Máy ảnh

LƯU Ý:

  •  Các chức năng khả dụng thay đổi tùy theo mẫu Tivi. Tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi của bạn.
  •  Để biết tổng quan về mỗi chức năng, hãy xem các trang sau đây.
  • Chia sẻ màn hình
  • Wi-Fi Direct
  • Google Cast (Chỉ dành cho Android TV) 

    Khi kết nối không dây không hoạt động tốt, bạn cũng có thể sử dụng kết nối có dây để hiển thị màn hình trên Tivi. Nếu thiết bị di động/máy ảnh của bạn có cổng MHL thì bạn có thể hiển thị màn hình trên Tivi bằng cách kết nối Tivi với cáp MHL (bán riêng). Ngoài ra, nếu máy tính của bạn có cổng HDMI thì bạn có thể hiển thị màn hình trên Tivi như là màn hình mở rộng của máy tính bằng cách kết nối Tivi với cáp HDMI.

Điện thoại thông minh/Máy tính bảng


Cách sử dụng


Khắc phục sự cố


Máy tính Windows

Cách sử dụng


Khắc phục sự cố


Máy ảnh

Cách sử dụng


Khắc phục sự cố