ID bài viết : 00120193 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Cài đặt Sony Android TV

    Cảm ơn bạn đã mua Sony Android TV! 

    Sony Android TV của bạn là một thiết bị thông minh có thể tải về các ứng dụng, chơi game, sử dụng điều khiển bằng giọng nói và hơn thế nữa - mang trải nghiệm mới đến màn hình to hơn.

    Cài đặt Sony Android TV

    Trong phần này, bạn sẽ thấy các Câu hỏi thường gặp (FAQ) về cách cài đặt và lắp đặt an toàn cỗ máy mới của mình.

    Để tìm hiểu về cách kết nối Sony Android TV của bạn với Internet, hãy truy cập Trang kết nối .