ID bài viết : 00120193 / Sửa lần cuối : 31/08/2021

Cài đặt Sony Android TV

    Cảm ơn bạn đã mua Sony Android TV! 

    Sony Android TV của bạn là một thiết bị thông minh có thể tải về các ứng dụng, chơi game, sử dụng điều khiển bằng giọng nói, v.v. - mang trải nghiệm mới đến màn hình to hơn.

    Cài đặt Sony Android TV

    Trong phần này, bạn sẽ thấy các Câu hỏi thường gặp về cách cài đặt và thiết lập an toàn Tivi mới của bạn.

    Để tìm hiểu về cách kết nối Sony Android TV của bạn với Internet, hãy truy cập  Trang kết nối .