ID bài viết : 00198236 / Sửa lần cuối : 23/06/2022In

Cách ghép nối tai nghe Bluetooth với một thiết bị nguồn khác

  Trang này sẽ giới thiệu hướng dẫn ghép nối tai nghe với thiết bị nguồn, chẳng hạn như máy nghe nhạc Walkman, điện thoại thông minh, máy tính hoặc Tivi Sony.

  Chuẩn bị

  Trước khi bắt đầu thao tác ghép nối, vui lòng xác nhận những nội dung sau đây:

  • Xem hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn trợ giúp để biết thông tin dành cho mẫu máy cụ thể.
  • Đặt thiết bị nguồn cách tai nghe trong phạm vi 1 m (3 feet).
  • Đảm bảo tai nghe và thiết bị nguồn Bluetooth đều được sạc đủ.

  Quy trình ghép nối tai nghe Bluetooth

  1. Nhấn và giữ nút nút nguồn(nguồn) trong khoảng 7 giây.
   LƯU Ý: Khi bạn lần đầu đăng ký thiết bị sau khi mua hoặc bạn đã khôi phục tai nghe về cài đặt gốc (không có thông tin của thiết bị đã đăng ký trong tai nghe), tai nghe sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối khi bật nguồn.
  2. Đèn báo sẽ nhấp nháy.
  3. Xác nhận đèn báo sẽ tiếp tục nhấp nháy sau khi nhả ngón tay khỏi nút. Hướng dẫn bằng giọng nói BLUETOOTH pairing (Ghép nối BLUETOOTH) (thực hiện ghép nối Bluetooth) sẽ phát.
  4. Thực hiện quy trình ghép nối trên thiết bị nguồn để phát hiện tai nghe Bluetooth.
   LƯU Ý: Hoàn thành ghép nối với thiết bị nguồn trong vòng 5 phút vì chế độ ghép nối tai nghe sẽ kết thúc sau 5 phút. Nếu chế độ ghép nối kết thúc, bạn phải làm lại thao tác ghép nối.

  Quy trình ghép nối thiết bị nguồn Bluetooth

  Chọn thiết bị nguồn từ danh sách sau đây để xác nhận quy trình ghép nối liên quan.

  Thông tin hữu ích về ghép nối Bluetooth

  Sau khi thiết bị Bluetooth đã ghép nối, không cần ghép nối lại, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

  • Khi bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc, tất cả thông tin ghép nối sẽ bị xóa.
  • Thông tin ghép nối đã bị xóa sau khi sửa chữa, v.v..
  • Nếu bạn vượt quá số lượng thiết bị Bluetooth tối đa có thể ghép nối (khoảng 8), thông tin ghép nối cũ nhất sẽ bị ghi đè và thay thế bằng bất kỳ thông tin ghép nối nào mới.
  • Khi thông tin ghép nối cho tai nghe bị xóa khỏi thiết bị nguồn Bluetooth.