ID bài viết : 00255194 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Tai nghe không thể ghép nối với các thiết bị Bluetooth khác. (WI-1000XM2)

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Các tai nghe này không có khả năng chống nước, vì vậy hãy cẩn thận không để chúng tiếp xúc với nước hoặc hơi ẩm hoặc để bất kỳ loại nước hoặc hơi ẩm nào trên chúng. Làm như vậy có thể gây ra sự cố, có thể ảnh hưởng đến khả năng ghép nối Bluetooth, v.v.

    Nếu tai nghe bị ướt do mồ hôi hoặc hơi ẩm, hãy lau sạch hoàn toàn bằng vải khô mềm, để khô ở nhiệt độ phòng rồi thử ghép nối lại. Nếu vẫn không thể ghép nối Bluetooth được, hãy tham khảo Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe.