ID bài viết : 00198805 / Sửa lần cuối : 13/02/2022In

Cách kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính.

  Hãy làm theo các bước sau đây để kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính.

  1. LƯU Ý: Nếu bạn không sử dụng máy tính VAIO® hoặc đang sử dụng một bộ điều hợp Bluetooth® bên ngoài, bước đầu tiên sẽ khác nhau. Kiểm tra tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để biết thêm thông tin về cách bật bộ điều hợp Bluetooth.
  2. Bật bộ điều hợp Bluetooth trong máy tính.
  3. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) rồi nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).
  4. Trong cửa sổ Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào Hardware and Sound (Phần cứng và âm thanh).
  5. Trong cửa sổ Hardware and Sound (Phần cứng và âm thanh), trong mục Devices and Printers (Thiết bị và máy in), nhấp vào Add a Bluetooth device (Thêm thiết bị Bluetooth).
   Ảnh
  6. Đặt cấu hình tai nghe Bluetooth để có thể phát hiện được.

   LƯU Ý: Kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất để biết thông tin về cách thức làm cho tai nghe Bluetooth có thể phát hiện được.

  7. Trong cửa sổ Add a device (Thêm thiết bị), hãy nhấp chọn Bluetooth headset (Tai nghe Bluetooth) rồi nhấp vào nút Next (Tiếp theo).
   Ảnh

   LƯU Ý:

   • Tên của tai nghe Bluetooth có thể khác nhau.
   • Bạn có thể được nhắc nhập mã cho tai nghe Bluetooth, hãy kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất để biết mật mã hoặc thử nhập: 0000
  8. Sau khi tai nghe Bluetooth kết nối thành công, hãy nhấp vào nút Close (Đóng).
   Ảnh
  9. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu) rồi nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).
  10. Trong cửa sổ Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào Hardware and Sound (Phần cứng và âm thanh).
  11. Trong cửa sổ Hardware and Sound (Phần cứng và âm thanh), hãy nhấp vào Sound (Âm thanh).
  12. Trong cửa sổ Sound (Âm thanh), nhấp để chọn Bluetooth Hands-free Audio (Âm thanh rảnh tay Bluetooth) rồi nhấp vào nútSet Default (Đặt mặc định).

   LƯU Ý: Sau khi thiết bị âm thanh Bluetooth trở thành thiết bị phát mặc định, một dấu kiểm màu xanh lục sẽ xuất hiện bên cạnh thiết bị.

   Ảnh
  13. Nhấp vào nút OK.

  LƯU Ý:

  • Bất cứ âm thanh nào thường nghe thấy thông qua loa máy tính bây giờ sẽ nghe được qua tai nghe Bluetooth.
  • Khi bạn muốn trở lại nghe âm thanh qua loa máy tính, hãy đặt loa máy tính thành thiết bị phát mặc định hoặc chỉ cần ngắt kết nối tai nghe.