ID bài viết : 00231552 / Sửa lần cuối : 12/03/2023In

Tôi có thể kết nối (ghép nối) tai nghe với nhiều thiết bị Bluetooth không?

Tai nghe có hỗ trợ ghép nối nhiều thiết bị hay kết nối đa điểm hay không?

    Bạn có thể đăng ký headset (ghép nối) với tối đa 8 thiết bị khác nhau, điều này nghĩa là thiết bị có hỗ trợ ghép nối nhiều thiết bị, nhưng lại không thể kết nối với 2 thiết bị trở lên cùng một lúc, hay nói cách khác, không hỗ trợ tính năng kết nối “đa điểm”. Khi ghép nối tai nghe với 2 thiết bị trở lên, bạn sẽ phải chuyển kết nối Bluetooth sang thiết bị mong muốn.

    Lưu ý: Đối với WF-1000XM4, vui lòng update the firmware to the latest version to enjoy "Multipoint" connection