ID bài viết : 00170707 / Sửa lần cuối : 17/02/2017

Âm thanh Dolby Digital Plus không xuất ra thiết bị kết nối với cáp quang kĩ thuật số.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Âm thanh Dolby Digital Plus không xuất ra thiết bị kết nối với cáp quang kĩ thuật số.


Đây là đặc điểm kĩ thuật của sản phẩm.
Khi nhận âm thanh Dolby Digital Plus, TV được thiết kế để tắt âm thanh từ cổng DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT.

LƯU Ý:

  • Nếu bạn muốn nghe nhạc với Dolby Digital Plus, kết nối cổng HDMI ARC trên TV với các thiết bị đầu ra mục tiêu bằng cáp HDMI.
  • Khi bạn sử dụng một cáp quang kỹ thuật số để kết nối các thiết bị, bạn có thể nghe âm thanh như Dolby Digital với các bước dưới đây.

  1. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển.
  2. Chọn Sound adjustments trong mục Display & Sound.
  3. Chọn Advanced settings.
  4. Chọn Dolby Digital Plus output trong mục Input related.
  5. Chọn Dolby Digital.