ID bài viết : 00170707 / Sửa lần cuối : 08/03/2019

Âm thanh Dolby Digital Plus không phát ra từ thiết bị kết nối bằng cáp quang kỹ thuật số.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đây là thông số kỹ thuật của sản phẩm.
Khi nhận âm thanh Dolby Digital Plus, Tivi được thiết kế để tắt tiếng âm thanh từ giắc cắm DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT.

LƯU Ý:

  • Nếu bạn muốn nghe âm thanh bằng Dolby Digital Plus, hãy kết nối giắc cắm HDMI ARC trên Tivi và thiết bị đầu ra mục tiêu bằng cáp HDMI.
  • Khi bạn sử dụng cáp quang kỹ thuật số để kết nối các thiết bị, bạn có thể nghe được âm thanh dưới định dạng Dolby Digital bằng các bước dưới đây.

  1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Sound adjustments (Điều chỉnh âm thanh) trong danh mục Display & Sound (Hiển thị và âm thanh).
  3. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  4. Chọn Dolby Digital Plus output (Ngõ ra Dolby Digital Plus) trong danh mục Input related (Ngõ vào liên quan).
  5. Chọn Dolby Digital.