ID bài viết : 00170707 / Sửa lần cuối : 21/08/2019

Âm thanh Dolby Digital Plus không phát ra từ thiết bị kết nối bằng cáp quang kỹ thuật số.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Đây là thông số kỹ thuật của sản phẩm.
  Khi nhận âm thanh Dolby Digital Plus, Tivi được thiết kế để tắt tiếng âm thanh từ giắc cắm DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT.

  LƯU Ý:

  • Nếu bạn muốn nghe âm thanh bằng Dolby Digital Plus, hãy kết nối giắc cắm HDMI ARC hoặc HDMI eARC trên Tivi và thiết bị đầu ra mục tiêu bằng cáp HDMI.
    
  • Khi bạn sử dụng cáp quang kỹ thuật số để kết nối các thiết bị, bạn có thể nghe được âm thanh dưới định dạng Dolby Digital bằng các bước dưới đây.
   1. Thiết lập cài đặt ngõ ra loa của Tivi thành Audio system (Hệ thống âm thanh).
    1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Speakers (Loa).
    3. Chọn Audio system (Hệ thống âm thanh).
   2. Thiết lập cài đặt Dolby Digital Plus output (Ngõ ra Dolby Digital Plus) thành Dolby Digital.
    1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Sound (Âm thanh).
    3. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
    4. Chọn Input related (Ngõ vào liên quan) hoặc Common (Thông thường).
    5. Chọn Dolby Digital Plus output (Ngõ ra Dolby Digital Plus).
    6. Chọn Dolby Digital.