ID bài viết : 00157397 / Sửa lần cuối : 10/04/2018

Không nghe thấy âm thanh Tivi từ hệ thống rạp hát tại nhà hoặc hệ thống âm thanh tại nhà.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu âm thanh không phát ra từ hệ thống rạp hát tại nhà hoặc hệ thống âm thanh tại nhà

Hãy kiểm tra theo những bước sau đây.

 1. Kiểm tra để đảm bảo rằng các cáp giữa Tivi và hệ thống rạp hát tại nhà hoặc hệ thống âm thanh tại nhà được kết nối chắc chắn.
  Đồng thời, hãy ngắt kết nối các cáp rồi kết nối lại.
 2. Kiểm tra xem Tivi có nhãn ARC trên giắc cắm HDMI không.
  • Nếu Tivi có nhãn ARC trên giắc cắm HDMI (HDMI ARC)
   Đảm bảo kết nối với giắc cắm HDMI ARC trên Tivi và kết nối với giắc cắm ngõ ra HDMI trên hệ thống rạp hát tại nhà hoặc hệ thống âm thanh tại nhà.
  • Nếu Tivi không có nhãn ARC trên giắc cắm HDMI
   Kết nối với bất kỳ giắc cắm HDMI nào trên Tivi, rồi kết nối với giắc cắm ngõ ra HDMI trên hệ thống rạp hát tại nhà hoặc hệ thống âm thanh tại nhà.
   Bạn cũng cần phải kết nối giắc cắm ngõ ra quang học của Tivi với hệ thống rạp hát tại nhà hoặc hệ thống âm thanh tại nhà bằng cáp quang kỹ thuật số.

   LƯU Ý:

   • Nếu bạn không thể kết nối Tivi và hệ thống rạp hát tại nhà hoặc hệ thống âm thanh tại nhà bằngcáp quang kỹ thuật số, hãy sử dụng cáp âm thanh.
   • Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo phần Connecting with a TV (Kết nối với Tivi) trong Startup Guide (Hướng dẫn khởi động) của hệ thống rạp hát tại nhà hoặc hệ thống âm thanh tại nhà.

 3. Đảm bảo rằng cài đặt ngõ ra âm thanh trên Tivi đã được chuyển từ Tivi sang hệ thống âm thanh.
  Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm Tivi.

 4. Hãy thử cách sau nếu âm thanh không phát ra từ hệ thống rạp hát tại nhà hoặc hệ thống âm thanh tại nhà, kể cả khi hệ thống rạp hát tại nhà hoặc hệ thống âm thanh tại nhà được kết nối với Tivi qua cáp HDMI và được bật.

  • Tắt thiết bị và đợi một phút, rồi bật lại thiết bị.
  • Nếu giải pháp trên không hiệu quả, hãy tắt Tivi và đợi một phút, rồi bật lại Tivi.

 5. Đảm bảo rằng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) (BRAVIA Sync) (Đồng bộ BRAVIA) của Tivi và loa Sound Bar được đặt thành ON (BẬT).
 6. Đảm bảo rằng ARC của loa Sound Bar được đặt thành ON (BẬT).
 7. Đảm bảo rằng âm thanh phát ra từ Tivi sau khi bật Tivi rồi sau đó từ hệ thống rạp hát tại nhà.

Nếu âm thanh không phát ra từ loa subwoofer không dây hoặc loa âm thanh vòm

Hãy kiểm tra theo những bước sau đây.

LƯU Ý: Nếu âm thanh không phát ra từ loa âm thanh vòm cho HT-RT5, hãy kiểm tra theo các bước sau đây giống như đối với loa subwoofer.

 1. Đảm bảo rằng loa subwoofer được bật (đèn LED sáng hoặc nhấp nháy).
 2. Nếu bạn sử dụng loa subwoofer, hãy nhấn phím + của nút âm lượng SW trên điều khiển từ xa để tăng âm lượng của loa subwoofer.
 3. Kiểm tra trạng thái đèn LED của loa subwoofer.
  • Nếu đèn LED sáng màu đỏ sau khi bật hệ thống rạp hát tại nhà
   nghĩa là liên kết giữa thiết bị và loa subwoofer có thể chưa đầy đủ. Hãy đặt lại các cài đặt liên kết.
   • HT-CT780/CT380/NT5/CT790/CT800
    Tiến hành Liên kết hệ thống (Liên kết với loa subwoofer) như được mô tả trong phần Other Functions (Chức năng khác) của hướng dẫn sử dụng.
   • HT-ST9/RT5/NT3/CT390/ST5000/MT300/MT500/CT290/CT291
    Đặt Secure Link (Liên kết bảo mật) trong Further Setting for the Wireless System (Subwoofer) (Cài đặt khác cho Hệ thống không dây (loa Subwoofer)) như được mô tả trong phần Other Functions (Chức năng khác) của hướng dẫn sử dụng.
  • Khi đèn LED nhấp nháy (chậm) màu xanh lá hoặc màu cam và sáng màu đỏ sau 10 giây, hãy di chuyển loa subwoofer tới gần hệ thống rạp hát tại nhà.
   Đặt loa subwoofer ở nơi không có vật cản, chẳng hạn như đồ nội thất, tường hoặc đồ vật bằng kim loại, ngay giữa thiết bị và loa subwoofer.

   LƯU Ý: Đèn LED có thể nháy sáng chậm màu xanh lá hoặc màu cam trong hơn 10 giây.

 4. Ngắt kết nối dây nguồn AC (dây dẫn nguồn điện chính) của loa subwoofer, rồi kết nối lại sau một phút. Đặt Linking the system (Liên kết hệ thống) hoặc Secure Link (Liên kết bảo mật) sau khi bật loa subwoofer.
 5. Nếu vẫn chưa khắc phục được sự cố, hãy thiết lập lại như sau và đặt lại Linking the system (Liên kết hệ thống) hoặc Secure Link (Liên kết bảo mật) sau khi tiến hành Thiết lập đơn giản.
  • HT-ST9/RT5/NT3/XT3
   1. Nhấn nút HOME.
   2. Chọn Setup (Thiết lập).
   3. Chọn Resetting (Thiết lập lại).
   4. Chọn Reset to Factory Default Settings (Khôi phục về cài đặt gốc mặc định).
   5. Chọn All Settings (Tất cả cài đặt).
   6. Chọn Start (Bắt đầu).
  • HT-CT780/380
   1. Nhấn nút MENU.
   2. Chọn SYSTEM (HỆ THỐNG).
   3. Chọn SYS.RST.
   4. Khi START (BẮT ĐẦU) xuất hiện trên màn hình của Loa thanh, hãy nhấn ENTER.
   5. Khi RESET (THIẾT LẬP LẠI) biến mất, hãy ngắt kết nối dây nguồn AC (dây dẫn nguồn điện chính), rồi cắm lại.

Nếu âm thanh phát ra từ loa subwoofer không dây ở mức thấp

Hãy kiểm tra theo những bước sau đây.

 1. Để tăng âm lượng từ loa subwoofer, hãy nhấn phím + của nút âm lượng SW trên điều khiển từ xa để tăng âm lượng của loa subwoofer.
 2. Khi Chế độ ban đêm được đặt thành ON (BẬT), hãy chuyển sang OFF (TẮT).
  Để biết chi tiết về Chế độ ban đêm, hãy tham khảo phần Sound Adjustment (Điều chỉnh âm thanh) của hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  LƯU Ý: Loa subwoofer là loa để phát âm trầm. Âm thanh từ loa subwoofer có thể khó nghe khi nguồn đầu vào có ít âm trầm hơn, chẳng hạn như chương trình truyền hình.