ID bài viết : 00157397 / Sửa lần cuối : 30/08/2021

Không thể nghe được âm thanh Tivi từ loa Sound Bar, Hệ thống rạp hát tại nhà hoặc Hệ thống âm thanh tại nhà

  QUAN TRỌNG:

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.
  • Nếu không có âm thanh phát ra từ loa subwoofer Sound Bar, hãy tham khảo bài viết Không có âm thanh phát ra từ loa subwoofer. .

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  LƯU Ý: Tùy thuộc vào mẫu Tivi, tên và thao tác có thể khác nhau hoặc một số cài đặt có thể không khả dụng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng dành cho Tivi hoặc thiết bị âm thanh của bạn.

  1. Trong khi Tivi và thiết bị âm thanh (loa Sound Bar, Hệ thống rạp hát tại nhà hoặc Hệ thống âm thanh tại nhà) của bạn tắt, hãy kiểm tra để đảm bảo các cáp nối giữa Tivi và thiết bị âm thanh đã được cắm chặt.
   LƯU Ý: Ngắt kết nối các cáp HDMI, sau đó kết nối lại.

  2. Đảm bảo Tivi của bạn có nhãn ARC hoặc eARC/ARC trên giắc cắm HDMI.

   Khi Tivi có nhãn HDMI (ARC hoặc eARC/ARC) trên giắc cắm HDMI (HDMI IN)

   1. Kết nối một đầu của cáp HDMI với giắc cắm HDMI IN (ARC hoặc eARC) trên Tivi.
   2. Kết nối đầu còn lại của cáp HDMI với giắc cắm HDMI OUT trên thiết bị âm thanh.

   Hiển thị sơ đồ kết nối 

   Khi Tivi không có nhãn HDMI ARC trên giắc cắm HDMI

   1. Kết nối một đầu của cáp HDMI với một giắc cắm HDMI IN bất kỳ trên Tivi.
   2. Kết nối đầu còn lại của cáp HDMI với HDMI OUT của thiết bị âm thanh.
   3. Kết nối cáp quang âm thanh từ đầu ra âm thanh kỹ thuật số quang học của Tivi với OPTICAL IN trên thiết bị âm thanh của bạn. Nếu bạn không thể kết nối với cáp Quang kỹ thuật số, hãy dùng cáp Âm thanh analog thay thế.

   Hiển thị sơ đồ kết nối 

  3. Kiểm tra để xác nhận cài đặt ngõ ra âm thanh trên Tivi của bạn được đặt thành thiết bị âm thanh và trên Tivi, thay đổi cài đặt ngõ ra âm thanh từ TV Speakers (Loa Tivi) thành Audio System (Hệ thống âm thanh).
   LƯU Ý: Hệ thống âm thanh sẽ không phát ra âm thanh nếu chỉ kết nối Tivi với Hệ thống âm thanh bằng cáp.

  4. Đảm bảo Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) của Tivi và thiết bị âm thanh được đặt thành ON (BẬT).
   LƯU Ý: Nếu Tivi của bạn là BRAVIA, hãy đặt Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) (BRAVIA Sync (Đồng bộ BRAVIA)) thành ON (BẬT).

  5. Trong các cài đặt HDMI cho thiết bị âm thanh của bạn, hãy đặt Audio Return Channel (ARC) (Kênh trao đổi âm thanh) hoặc TV audio input mode (Chế độ ngõ vào âm thanh Tivi) thành ON (BẬT) hoặc AUTO (TỰ ĐỘNG).
   LƯU Ý: Tùy thuộc vào mẫu Tivi, tên cài đặt có thể khác nhau hoặc cài đặt có thể không khả dụng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị âm thanh của bạn.

  6. Nếu chế độ ngõ vào của hệ thống âm thanh không được đặt thành TV (Tivi) hoặc menu Home không hiển thị thì âm thanh sẽ không phát ra được. Nhấn nút INPUT hoặc TV trên điều khiển từ xa của thiết bị âm thanh, sau đó đặt chế độ ngõ vào thành TV (Tivi).

  7. Bật Tivi, sau đó bật thiết bị âm thanh của bạn.

  8. Thay đổi cài đặt ngõ ra âm thanh Tivi thành PCM và kiểm tra xem âm thanh đã phát ra chưa. Nếu thiết bị âm thanh kết nối với Tivi không hỗ trợ âm thanh nén thì tùy thuộc vào loại phát sóng hoặc video mà âm thanh có thể không phát ra được. Xem hướng dẫn sử dụng Tivi để biết thêm chi tiết.

  9. Nếu Tivi của bạn là BRAVIA, hãy cập nhật phần mềm Tivi lên phiên bản mới nhất.
   LƯU Ý: Để biết cách cập nhật Tivi, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.

  10. Cập nhật phần mềm thiết bị âm thanh lên phiên bản mới nhất.
   LƯU Ý: Để cập nhật thiết bị âm thanh của bạn, hãy truy cập trang web Hỗ trợ của Sony, tìm kiếm thiết bị âm thanh của bạn bằng cách nhập số mẫu máy, rồi chuyển sang phần Tải xuống. Bạn cũng có thể liên tục cập nhật các bản phát hành firmware trong tương lai bằng cách tải xuống ứng dụng di động Support By Sony và đăng ký sản phẩm của bạn vào ứng dụng.

  11. Thiết lập lại thiết bị âm thanh và Tivi.
   LƯU Ý: Để thiết lập lại Tivi, hãy tham khảo Cách thiết lập lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc trên Android TV™. Để thiết lập lại thiết bị âm thanh, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị.