ID bài viết : 00152964 / Sửa lần cuối : 19/12/2016

Không có âm thanh khi sử dụng TV hoặc dàn âm thanh với tính năng Audio Return Channel (ARC).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không có âm thanh khi sử dụng TV hoặc dàn âm thanh với tính năng Audio Return Channel (ARC).

Để khắc phục vấn đề này, kiểm tra các đề xuất sau.

 • TV hoặc dàn âm thanh phải được cài đặt phần mềm mới nhất.
 • Đảm bảo tùy chọn Control for HDMI của cả hai sản phẩm được cài đặt sang On trên menu hệ thống.

  LƯU Ý:

  • Nếu thông tin mô hình cụ thể là cần thiết để bật tùy chọn Control for HDMI hoặc xác định xem sản phẩm của có bạn hỗ trợ ARC không, hãy tham khảo các hướng dẫn kèm theo sản phẩm.
  • Hãy chắc chắn rằng cáp HDMI tốc độ cao đang được sử dụng và nó được kết nối an toàn với các cổng HDMI dán nhãn ARC trên cả hai sản phẩm.
  • Nếu chỉ một trong các sản phẩm có hỗ trợ ARC, cần thiết phải kết nối các sản phẩm như minh họa trong biểu đồ dưới đây để gửi âm thanh từ TV đến hệ thống âm thanh.

   Image

  • Một số TV có nhiều ngõ vào HDMI nhưng chỉ hỗ trợ tính năng ARC trên một trong các đầu vào. Trong trường hợp này, những đầu vào sẽ được đánh dấu với chữ cái ARC.
 • Thực hiện thiết lập lại nguồn trên TV và hệ thống âm thanh như sau:
  1. Tắt TV và hệ thống âm thanh.
  2. Ngắt kết nối dây nguồn (dây dẫn chính) và dây HDMI từ cả TV và hệ thống âm thanh. Hãy ngắt kết nối trong khoảng một phút.
  3. Cắm lại dây HDMI với ngõ vào ARC HDMI của TV và ngõ ra ARC HDMI của hệ thống âm thanh, tùy thuộc vào dòng máy của hệ thống âm thanh được sử dụng. Một số bộ thu A/V có ngõ Out A và Out B, vì vậy hãy chắc chắn kết nối dây HDMI với ngõ ra ARC HDMI của hệ thống âm thanh đã được dán nhãn ARC.
 • Nếu có bất kỳ thiết bị rời của bên thứ ba kết nối với ngõ vào ARC HDMI của bộ thu A/V như hộp cáp, bộ thu vệ tinh, hoặc một gaming console, hãy đảm bảo đã ngắt kết nối các thiết bị và chỉ để kết nối giữa TV và hệ thống âm thanh (chẳng hạn như một bộ thu A/V hoặc một loa Sound Bar).

  LƯU Ý: Các thiết bị của bên thứ ba có thể làm cho tính năng Control for HDMI của TV và thiết bị âm thanh không hoạt động.

 • Đối với TV Android, chúng ta có thể thực hiện Xóa dữ liệu (Clear Data) hoặc Cache từ External Input Services Application.
  Dưới đây là một ví dụ thao tác với TV Android TV sản xuất vào năm 2015.
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn System apps trong mục TV.
  4. Chọn External Input Services.
  5. Chọn Clear data và chọn OK.
  6. Chọn Clear cache và chọn OK.