ID bài viết : 00152964 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Không có âm thanh khi sử dụng Tivi hoặc hệ thống âm thanh với tính năng Audio Return Channel (ARC).

  Giải pháp này được thiết kế để hỗ trợ khi các tính năng ARC không hoạt động và cả Tivi và hệ thống âm thanh tương thích với tính năng ARC.

  Để khắc phục vấn đề này, hãy xem các đề xuất dưới đây.

  • Tivi hoặc hệ thống âm thanh phải cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất. 
  • Đảm bảo rằng tùy chọn Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) của cả hai sản phẩm đều được đặt là On (Bật) trong các hệ thống menu.

   LƯU Ý:

   • Nếu cần thông tin về mẫu thiết bị cụ thể để bật tùy chọn Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) và xác định xem sản phẩm của bạn có hỗ trợ ARC hay không, vui lòng tham khảo hướng dẫn đi kèm với sản phẩm. 
   • Đảm bảo rằng cáp HDMI tốc độ cao đang được sử dụng và được cắm chặt vào cổng HDMI có ghi nhãn ARC trên cả hai sản phẩm.
   • Nếu chỉ có một trong hai sản phẩm hỗ trợ ARC thì bạn cần kết nối các sản phẩm như mô tả trong sơ đồ dưới đây để truyền âm thanh từ Tivi đến hệ thống âm thanh.

    Sơ đồ kết nối

   • Một số mẫu Tivi có nhiều cổng HDMI sẽ chỉ hỗ trợ tính năng ARC trên một trong các cổng. Trong trường hợp này, cổng đầu vào sẽ được đánh dấu bằng các chữ cái ARC.
  • Đặt lại nguồn trên Tivi và hệ thống âm thanh như sau:
   1. Tắt Tivi và hệ thống âm thanh.
   2. Rút dây nguồn (dây dẫn điện) và dây HDMI khỏi Tivi và hệ thống âm thanh. Giữ nguyên trạng thái ngắt kết nối trong khoảng một phút.
   3. Cắm lại dây HDMI vào cổng đầu vào HDMI ARC của Tivi và cổng đầu ra HDMI ARC của hệ thống âm thanh, tùy thuộc vào kiểu hệ thống âm thanh được sử dụng. Một số thiết bị thu A/V có cổng đầu ra A và B, vì vậy hãy đảm bảo cắm dây HDMI vào cổng đầu ra HDMI ARC có ghi nhãn ARC của hệ thống âm thanh.
  • Nếu có bất kỳ thiết bị bên ngoài của bên thứ ba nào được kết nối với thiết bị thu A/V cổng đầu vào HDMI ARC như đầu thu tín hiệu cáp, đầu thu vệ tinh hoặc máy chơi game, hãy đảm bảo ngắt kết nối các thiết bị này và duy trì kết nối giữa Tivi và hệ thống âm thanh (như một thiết bị thu A/V hoặc loa Sound Bar).

   LƯU Ý: Các thiết bị bên thứ ba có thể khiến chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) của Tivi và thiết bị âm thanh ngừng hoạt động.

  • Đối với Android TV, hãy kiểm tra như sau.
   • Nếu hệ thống âm thanh không tương thích với Dolby Digital hoặc DTS, hãy thực hiện các bước dưới đây.
    1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn  Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Sound (Âm thanh) hoặc Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh).
    4. Chọn Audio output (Ngõ ra âm thanh).
     LƯU Ý: Nếu Audio Output (Ngõ ra âm thanh) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
    5. Chọn Digital audio out (Âm thanh đầu ra kỹ thuật số), sau đó đặt thành PCM.
      
   • Xóa dữ liệu hoặc Xóa bộ nhớ đệm khỏi External Input Services Application (Ứng dụng dịch vụ đầu vào bên ngoài).
    Dưới đây là ví dụ thao tác với Android TV được sản xuất năm 2015.
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Trong danh mục TV (Tivi), chọn Apps (Ứng dụng).
    4. Chọn System apps (Ứng dụng hệ thống).
    5. Chọn External Input Services (Dịch vụ đầu vào bên ngoài).
    6. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) và chọn OK.
    7. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) và chọn OK.