ID bài viết : 00250343 / Sửa lần cuối : 14/09/2020

Âm thanh từ loa Sound Bar bị chậm khi được kết nối với một thiết bị nguồn qua HDMI

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tùy thuộc vào thiết bị phát ra nguồn âm thanh (Đầu phát Blu-ray Disc, bộ chuyển tín hiệu (STB), máy chơi game), âm thanh có thể bị chậm so với hình ảnh. Trong trường hợp này, hãy chọn giải pháp tương ứng với thiết bị nguồn được kết nối.

  Khi thiết bị nguồn được kết nối với loa Sound Bar qua HDMI

  Nếu loa Sound Bar có chức năng SYNC (A/V sync) (ĐỒNG BỘ HÓA (Đồng bộ hóa A/V)), hãy đặt thành 0ms. Để biết cách thay đổi cài đặt, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng loa Sound Bar.

  Khi thiết bị nguồn được kết nối với Tivi qua HDMI

  • Nếu Tivi của bạn có một chức năng làm chậm hiển thị hình ảnh, hãy thử điều chỉnh cài đặt đó. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi.

  • Nếu sự cố không được khắc phục sau khi điều chỉnh các cài đặt của Tivi, hãy kết nối trực tiếp thiết bị nguồn với loa Sound Bar. Để biết chi tiết về phương thức kết nối, hãy tham khảo Hướng dẫn khởi động loa Sound Bar.

   LƯU Ý: Nếu bạn muốn kết nối nhiều thiết bị với loa Sound Bar nhưng không có đủ cổng HDMI, trước tiên hãy kết nối thiết bị nguồn làm chậm phát ra âm thanh với loa Sound Bar qua HDMI. Nếu không còn cổng HDMI trên loa Sound Bar, hãy kết nối các thiết bị khác với cổng HDMI trên Tivi.