ID bài viết : 00139357 / Sửa lần cuối : 20/03/2019

Cách nghe âm thanh Tivi qua loa của một đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hai phương pháp phổ biến nhất cho phép nghe được âm thanh từ Tivi qua đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà là:

 • Kết nối HDMI bằng tính năng Kênh trao đổi âm thanh (ARC)(Phương pháp ưa dùng)
 • Kết nối bằng cáp kỹ thuật số đồng trục, cáp kỹ thuật số quang học, hoặc cáp âm thanh

Làm theo hướng dẫn bên dưới cho một trong hai phương pháp:

QUAN TRỌNG: Các phương pháp được cung cấp bên dưới là những phương pháp phổ biến nhất. Để biết thông tin dành cho loại máy cụ thể về các kết nối và cài đặt hệ thống khả thi khác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

LƯU Ý: Có các bước riêng khi kết nối đầu đĩa, bộ chuyển tín hiệu cáp, đầu thu vệ tinh hoặc thiết bị nguồn khác vào hệ thống âm thanh.

Tùy chọn 1: Kết nối HDMI sử dụng tính năng ARC:

Ảnh

LƯU Ý:

 • Cả hai thiết bị được kết nối phải hỗ trợ các tính năng ARC. Các cổng HDMI có thể được đánh dấu ARC để cho thấy cần sử dụng cổng nào.  Nếu không, kiểm tra hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc các thông số kỹ thuật để xem tính năng ARC có được hỗ trợ không.
 • Nếu bạn thấy Tivi của bạn, đầu thu A/V hoặc rạp hát tại nhà (HT) không hỗ trợ ARC, bạn sẽ cần dùng Tùy chọn 2: Cáp kỹ thuật số đồng trục, Cáp kỹ thuật số quang học, hoặc cáp âm thanh để kết nối các thiết bị của bạn.
 1. Đảm bảo rằng cả hai thiết bị đều hỗ trợ chức năng ARC.
 2. Đảm bảo rằng Tivi và đầu thu được kết nối bằng cáp HDMI.
 3. Kết nối cáp vào cổng HDMI có nhãn ARC hoặc cổng có hỗ trợ ARC được xác định trong hướng dẫn sử dụng.
 4. Bật cài đặt Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) trên cả TV và đầu thu hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.

  LƯU Ý: Các bước cần thiết để bật tính năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) có thể khác nhau. Xem các bước của từng mẫu cụ thể trong hướng dẫn sử dụng đi kèm các thiết bị.

Tùy chọn 2: Kết nối bằng cáp kỹ thuật số đồng trục, cáp kỹ thuật số quang học, hoặc cáp âm thanh:

Ảnh

 1. LƯU Ý: Bạn có thể tìm thấy các cáp này và nhiều hơn trên trang web Parts & Accessories (Phụ tùng và phụ kiện).

  1. Kết nối Cáp kỹ thuật số đồng trục, cáp kỹ thuật số quang học, hoặc cáp âm thanh với Giắc ngõ ra âm thanh của tivi.
  2. Kết nối đầu còn lại của cáp với giắc tương ứng trên đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.

   LƯU Ý: Tùy vào đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà đang được sử dụng, đầu vào âm thanh có thể được gán nhãn là TV INPUT (Đầu vào Tivi) hoặc VIDEO INPUT (Đầu vào Video).

  3. Bật Tivi.
  4. Đặt âm thanh Tivi đến một trong hai thiết lập Cố định hoặc Thay đổi.
  5. Bật đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.
  6. Đặt đầu vào thích hợp cho đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.

Nếu không nghe âm thanh ra từ Rạp hát tại nhà/Đầu thu AV, tham khảo Không nghe âm thanh từ BRAVIA Android TV từ Rạp hát tại nhà/Đầu thu AV. (Chỉ áp dụng cho Android TV)