ID bài viết : 00139357 / Sửa lần cuối : 20/04/2022

Cách nghe âm thanh Tivi qua loa của một đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.

  Ba phương pháp phổ biến nhất cho phép nghe được âm thanh từ Tivi qua loa của đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà là:

  Làm theo hướng dẫn bên dưới đối với một trong ba phương pháp này:

  QUAN TRỌNG: Các phương pháp được cung cấp bên dưới là những phương pháp phổ biến nhất. Để biết thông tin dành cho loại máy cụ thể về các kết nối và cài đặt hệ thống khả thi khác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm. Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.

  Lưu ý:

  • Có các bước riêng khi kết nối đầu đĩa, bộ chuyển tín hiệu cáp, đầu thu vệ tinh hoặc thiết bị nguồn khác vào hệ thống âm thanh.
  • Có thể kết nối một số mẫu Android TV™ hoặc Google TV™ với loa bằng Bluetooth. Để biết thêm chi tiết về kết nối Bluetooth, hãy tham khảo bài viết dưới đây.
   Quy trình ghép nối Android TV của Sony/Google TV


  Tùy chọn 1: Kết nối HDMI bằng tính năng ARC:


  Sơ đồ kết nối

  1. Tùy chọn 1:
   1. A: Tivi
   2. B: Hệ thống âm thanh
   3. C: Cáp HDMI (chất lượng cao, cáp HDMI tốc độ cao)
   4. D: Kết nối ngõ ra Tivi ARC của hệ thống âm thanh
   5. E: Ngõ vào HDMI ARC trên Tivi

  Lưu ý:

  • Cả hai thiết bị được kết nối phải hỗ trợ các tính năng ARC. Các cổng HDMI có thể được đánh dấu ARC để cho thấy cần sử dụng cổng nào.  Nếu không, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc các thông số kỹ thuật để xem tính năng ARC có được hỗ trợ không. Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.
  • Nếu bạn thấy Tivi của bạn, đầu thu A/V hoặc rạp hát tại nhà (HT) không hỗ trợ ARC, bạn sẽ cần dùng Tùy chọn 2: Cáp kỹ thuật số đồng trục, Cáp kỹ thuật số quang học hoặc Tùy chọn 3: Cáp âm thanh để kết nối các thiết bị của bạn.

  1. Kết nối cáp HDMI vào cổng HDMI có nhãn ARC hoặc cổng có hỗ trợ ARC được xác định trong hướng dẫn sử dụng.
  2. Thiết lập Speakers (Loa) thành Audio system (Hệ thống âm thanh).
   Các bước dưới đây là ví dụ trên Android TV hoặc Google TV.
   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — Speakers (Loa) — Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn Sound (Âm thanh) — Speakers (Loa) — Audio system (Hệ thống âm thanh) 
  3. Bật cài đặt Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) trên cả Tivi và đầu thu hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.
   Lưu ý: Các bước cần thiết để bật tính năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) có thể khác nhau. Xem các bước của từng mẫu cụ thể trong hướng dẫn sử dụng đi kèm các thiết bị. Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.

    

  Tùy chọn 2: Kết nối bằng Cáp kỹ thuật số quang học hoặc Cáp kỹ thuật số đồng trục (Âm thanh kỹ thuật số):
  Tùy chọn 3: Kết nối bằng Cáp âm thanh (Âm thanh analog):

  Sơ đồ kết nối

  1. Tùy chọn 2:
   1. A: Tivi
   2. B: Hệ thống âm thanh
   3. C: Cáp HDMI (cho VIDEO)
   4. D: Cáp kỹ thuật số đồng trục (cho Âm thanh kỹ thuật số) *không được cung cấp
   5. E: Cáp kỹ thuật số quang học (cho Âm thanh kỹ thuật số) *không được cung cấp
   6. F: NGÕ VÀO âm thanh kỹ thuật số đồng trục
   7. G: NGÕ VÀO âm thanh kỹ thuật số quang học
   8. H: NGÕ RA âm thanh kỹ thuật số đồng trục
   9. I: NGÕ RA âm thanh kỹ thuật số quang học
  2. Tùy chọn 3:
   1. J: Cáp âm thanh analog (cho Âm thanh analog) *được cung cấp kèm theo một số mẫu Tivi được ra mắt vào năm 2016
   2. K: Giắc cắm mini âm thanh nổi 3 cực
   3. L: NGÕ VÀO âm thanh (R)
   4. M: NGÕ VÀO âm thanh (L)
   5. N: NGÕ RA âm thanh (R)
   6. O: NGÕ RA âm thanh (L)
   7. P: NGÕ RA âm thanh/NGÕ RA tai nghe
  3. Lưu ý:
   • Tùy thuộc vào mẫu Tivi, một số giắc cắm có thể không có sẵn.
   • Bạn có thể tìm thấy các cáp này và nhiều thông tin khác trên trang web Parts & Accessories (Phụ tùng và phụ kiện).
  1. Kết nối Cáp kỹ thuật số đồng trục, Cáp kỹ thuật số quang học, hoặc Cáp âm thanh với giắc ngõ ra âm thanh của Tivi.
  2. Kết nối đầu còn lại của cáp với giắc tương ứng trên đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.
   Lưu ý: Tùy vào đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà đang được sử dụng, ngõ vào âm thanh có thể được gán nhãn là TV INPUT (Ngõ vào Tivi) hoặc VIDEO INPUT (Ngõ vào Video).
  3. Bật Tivi.
  4. Khi kết nối với cáp kỹ thuật số quang học, hãy chuyển Speakers (Loa) thành Audio system (Hệ thống âm thanh).
   Các bước dưới đây là ví dụ trên Android TV hoặc Google TV.
   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — Speakers (Loa) — Audio system (Hệ thống âm thanh).
    • Chọn Sound (Âm thanh) — Speakers (Loa) — Audio system (Hệ thống âm thanh) 
  5. Đặt âm thanh Tivi đến một trong hai cài đặt Cố định hoặc Biến đổi mong muốn.
   Lưu ý:
   • Một số mẫu Tivi không có cài đặt này.
   • Đối với Android TV có tùy chọn cài đặt này, chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)) và điều chỉnh âm lượng trên thiết bị ngõ ra bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống âm thanh.
    Nếu bạn chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)), âm thanh sẽ được phát ra từ cả Tivi và thiết bị ngõ ra bên ngoài. Nếu bạn chỉ muốn phát âm thanh Tivi từ thiết bị ngõ ra bên ngoài (tắt tiếng âm thanh từ Tivi), hãy giảm âm lượng Tivi xuống mức thấp nhất hoặc tắt tiếng.
  6. Bật đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.
  7. Đặt ngõ vào thích hợp cho đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.

  Lưu ý: Khi Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh) của Tivi được thiết lập thành Audio out (Variable) (Ngõ ra âm thanh (Biến đổi))

  Âm lượng trên thiết bị ngõ ra bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống âm thanh, sẽ được liên kết với âm lượng Tivi và âm thanh được phát ra từ cả Tivi và thiết bị ngõ ra bên ngoài. Nếu bạn chỉ muốn tắt ngõ ra âm thanh từ Tivi, hãy thay đổi cài đặt Speakers (Loa) trên Tivi sang Audio system (Hệ thống âm thanh).
  Lưu ý rằng nếu bạn giảm hoặc tắt âm lượng Tivi trong khi cài đặt Speakers (Loa) trên Tivi được đặt thành TV speakers (Loa Tivi) thì âm thanh từ thiết bị ngõ ra bên ngoài sẽ giảm hoặc bị tắt tiếng.