ID bài viết : 00228237 / Sửa lần cuối : 18/05/2022

Cách phát nội dung 8K trên BRAVIA TV 8K

Tivi không thể hiển thị video 8K từ thiết bị kết nối HDMI.

  Để xem ảnh chụp 8K:

  Bạn có thể hiển thị ảnh chụp 8K từ thiết bị USB hoặc thông qua mạng bằng cách dùng ứng dụng Media Player.

  Để xem nội dung video 8K:

  Làm theo các bước sau đây để phát lại video 8K từ một thiết bị HDMI tương thích.

  1. Sử dụng cáp HDMI cao cấp tốc độ cao và kết nối thiết bị tương thích 8K với Tivi qua cổng HDMI4
   Cần có cáp HDMI siêu tốc cho một số thiết bị HDMI phát tín hiệu 8K. Trong trường hợp này, hãy sử dụng cáp HDMI siêu tốc.
  1. Làm theo các bước sau đây để thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) cho cổng HDMI4 thành Enhanced format (4K120, 8K) (Định dạng nâng cao (4K120, 8K)) hoặc Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)).

   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).   Cách truy cập Settings (Cài đặt): 
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) — HDMI 4 (8K)Enhanced format (4K120, 8K) (Định dạng nâng cao (4K120, 8K)).
    • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) — HDMI 4 (8K)Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K))
  2. Phát và xem nội dung video 8K trên Tivi.