ID bài viết : 00228237 / Sửa lần cuối : 22/06/2020

Cách phát nội dung 8K trên BRAVIA TV 8K

Tivi không thể hiển thị video 8K từ thiết bị kết nối HDMI.

  Để xem ảnh chụp 8K:

  Bạn có thể hiển thị ảnh chụp 8K từ thiết bị USB hoặc thông qua mạng bằng cách dùng ứng dụng Media Player.

  Để xem nội dung video 8K:

  Làm theo các bước sau đây để phát lại video 8K từ một thiết bị HDMI tương thích.

  1. Sử dụng cáp Cáp HDMI cao cấp tốc độ cao và kết nối thiết bị tương thích 8K với Tivi qua cổng HDMI 4. 
   Đối với dòng Z8H:
   Cần có cáp HDMI hỗ trợ tốc độ 48Gbps cho một số thiết bị HDMI phát tín hiệu 8K. Trong trường hợp này, hãy sử dụng cáp HDMI hỗ trợ tốc độ 48Gbps.
  1. Làm theo các bước sau đây để thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) cho cổng HDMI 4 thành Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)).

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Watching TV (Tivi đang xem).
   4. Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài).
   5. Chọn HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
   6. Chọn HDMI 4 (8K).
   7. Chọn Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)).
  2. Phát và xem nội dung video 8K trên Tivi.