ID bài viết : 00228237 / Sửa lần cuối : 03/06/2019

Cách phát nội dung 8K trên BRAVIA TV 8K

Tivi không thể hiển thị video 8K từ thiết bị kết nối HDMI.

  Để xem ảnh chụp 8K:
  Bạn có thể hiển thị ảnh chụp 8K từ thiết bị USB hoặc thông qua mạng bằng cách dùng ứng dụng Media Player.

  Để xem nội dung video 8K:

  • Sử dụng Cáp HDMI cao cấp tốc độ cao và kết nối thiết bị tương thích 8K với Tivi qua cổng HDMI 4. 
  • Làm theo các bước sau đây để thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) cho cổng HDMI 4 thành Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Watching TV (Tivi đang xem).
   4. Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài).
   5. Chọn HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
   6. Chọn HDMI 4 (8K).
   7. Chọn Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)).
  • Phát và xem nội dung video 8K trên Tivi.