ID bài viết : 00134347 / Sửa lần cuối : 11/04/2022

Không thể phát từ thiết bị di động hoặc máy tính lên Tivi.

  Mỗi bước trong các bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa sau khi hoàn thành mỗi bước

  QUAN TRỌNG: Đối với Google TV™, chức năng truyền (cast) sẽ không hợp lệ nếu thiết lập ở chế độ Basic TV (Tivi cơ bản).

   1. Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn được kết nối với cùng một mạng tại nhà.
   2. Đảm bảo Chromecast built-in (Chromecast tích hợp) hoặc ứng dụng Google Cast Receiver không bị tắt.
    1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
    2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
     • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) — Chromecast built-in (Chromecast tích hợp) hoặc Google Cast ReceiverEnable (Bật). (Android™ 9 trở lên)
     • Chọn Apps (Ứng dụng) — Chromecast built-in (Chromecast tích hợp) hoặc Google Cast Receiver — Enable (Bật). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
   3. Xóa dữ liệu trên ứng dụng chức năng Cast, Android System WebViewChromecast built-in (Chromecast tích hợp).
    1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
    2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
     • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) — ứng dụng Cast function (Chức năng Cast) — Clear data (Xóa dữ liệu) — OK. (Android 9 trở lên)
     • Chọn Apps (Ứng dụng)— ứng dụng Cast function (Chức năng Cast) — Clear data (Xóa dữ liệu) — OK. (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
     LƯU Ý:
   4. Thiết lập lại Tivi.
    LƯU Ý: Để biết cách thiết lập lại Tivi, hãy tham khảo: Làm thế nào để khởi động lại (thiết lập lại) Android TV™/Google TV™?
   5. Khởi động lại thiết bị.
    Đối với thiết bị di động, tạm thời tắt và đợi khoảng 1 phút rồi bật lại.
   6. Cập nhật phần mềm mới nhất cho Tivi.
    Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Làm cách nào để cập nhật phần mềm (firmware) cho Android TV/Google TV?
   7. Sử dụng quy trình sau đây để gỡ cài đặt các bản cập nhật cho Android System WebViewChromecast built-in (Chromecast tích hợp). Sau khi gỡ cài đặt bản cập nhật, hãy thiết lập lại Tivi và cập nhật 2 ứng dụng này lên phiên bản mới nhất.
    1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
    2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
     • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) — Android System WebViewUninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) — OK. (Android 9 trở lên)
     • Chọn Apps (Ứng dụng) — Android System WebViewUninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) — OK. (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
    3. Thực hiện tương tự đối với Chromecast built-in (Chromecast tích hợp).
    4. Sau khi gỡ cài đặt bản cập nhật, thiết lập lại Tivi.
    5. Cập nhật 2 ứng dụng nói trên lên phiên bản mới nhất từ Google Play store (Cửa hàng Google Play).
   8. Từ My Apps (Ứng dụng của tôi) trên ứng dụng Google Play Store (Cửa hàng Google Play), cập nhật tất cả các ứng dụng đã cài đặt trong Tivi lên phiên bản mới nhất.
   9. Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn có các cài đặt thời gian chính xác.
    Để thiết lập ngày và giờ của Tivi, hãy tham khảo nội dung sau đây: Cách điều chỉnh ngày và giờ
   10. Chỉ dành cho thiết bị di động: Tắt ứng dụng hỗ trợ Chromecast (hỗ trợ Google Cast) trên thiết bị di động và khởi động lại.
    LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về cách tắt và khởi động lại ứng dụng, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn cho thiết bị di động của bạn.
   11. Khởi động lại bộ định tuyến không dây. (Rút phích cắm bộ định tuyến, đợi khoảng 1 phút rồi cắm lại.)