ID bài viết : 00134347 / Sửa lần cuối : 04/03/2019

Không thể tìm thấy Android TV™ dưới dạng thiết bị Chromecast tích hợp (Google Cast) hoặc đã tìm thấy Android TV nhưng kết nối thất bại.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kiểm tra các bước dưới đây nếu bất kỳ sự cố nào sau đây xảy ra:

 • Không thể tìm thấy Android TV dưới dạng thiết bị Chromecast tích hợp (Google Cast). 
 • Biểu tượng Cast (Phát) có trên thiết bị di động và mẫu Tivi được phát hiện nhưng thông báo lỗi There was a problem connecting to XXX-XXXXX (Có sự cố khi kết nối với XXX-XXXXX) (Tên mẫu máy) xuất hiện và không kết nối được.

Kiểm tra các bước ở cuối bài viết này nếu Biểu tượng Cast (Phát) không hiển thị trên thiết bị di động hoặc ngay cả khi biểu tượng đó hiển thị, Cast không hoạt động.

LƯU Ý: Từng bước sau đây trình bày một giải pháp khả thi cho sự cố này. Kiểm tra xem chức năng Chromecast tích hợp (Google Cast) có hoạt động không sau khi hoàn thành mỗi bước.

 • Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn được kết nối với cùng một mạng tại nhà.
 • Từ My Apps (Ứng dụng của tôi) trên ứng dụng Google Play Store (Cửa hàng Google Play), cập nhật tất cả các ứng dụng đã cài đặt trong Tivi lên phiên bản mới nhất.

 • Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn có các cài đặt thời gian chính xác.

  Cách đặt phương pháp lấy thời gian:

  Nếu BRAVIA TV được kết nối mạng:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Date & Time (Ngày & giờ) trong danh mục SYSTEM PREFERENCES (TÙY CHỌN HỆ THỐNG).
  4. Đối với dòng A9F, Z9F:
   Bật Automatic date & time (Ngày & giờ tự động).
   Đối với các mẫu Tivi phát hành trong năm 2017 hoặc sau đó (không phải dòng kể trên):
   1. Chọn Automatic date & time (Ngày & giờ tự động).
   2. Chọn Use network time (Sử dụng thời gian trên mạng).
   Đối với các mẫu máy phát hành trong năm 2016 hoặc trước đó:
   1. Đặt Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) thành On (Bật).
   2. Đặt Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) thành Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp).

  Nếu BRAVIA TV không được kết nối mạng, hãy làm như sau:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Date & Time (Ngày & giờ) trong danh mục SYSTEM PREFERENCES (TÙY CHỌN HỆ THỐNG).
  4. Đặt Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) thành Off (Tắt).
  5. Điều chỉnh thủ công Time (Giờ) và Date (Ngày).

Nếu biểu tượng Cast (Phát) không được hiển thị trên thiết bị di động hoặc Cast (Phát) không hoạt động khi nhấn vào biểu tượng Cast (Phát), ngay cả khi thiết bị và Tivi được kết nối với cùng một mạng, hãy thử cách dưới đây.

 1. Tắt ứng dụng chạy Chromecast (chạy Google Cast) trên thiết bị di động và khởi động lại.

  LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về cách tắt và khởi động lại ứng dụng, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn, trang web hỗ trợ, v.v. cho thiết bị di động của bạn.

 2. Khởi động lại bộ định tuyến không dây. (Rút phích cắm bộ định tuyến, đợi khoảng 1 phút rồi cắm lại.)
 3. Tạm thời tắt thiết bị di động và đợi khoảng 1 phút rồi bật lại.
 4. Thiết lập lại Tivi.

  Để biết cách thiết lập lại, hãy xem bài viết sau đây: Làm cách nào để thiết lập lại Android TV?

 


*Google, Android TV, Google Play, Chromecast và Chromecast tích hợp là nhãn hiệu của Google LLC.