ID bài viết : 00134347 / Sửa lần cuối : 17/04/2019

Không thể tìm thấy Android TV™ dưới dạng thiết bị Chromecast tích hợp (Google Cast) hoặc đã tìm thấy Android TV nhưng kết nối thất bại.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kiểm tra các bước dưới đây nếu bất kỳ sự cố nào sau đây xảy ra:

 • Không thể tìm thấy Android TV dưới dạng thiết bị Chromecast tích hợp. 
 • Biểu tượng Cast (Phát) không xuất hiện trên thiết bị di động.
 • Biểu tượng Cast (Phát) xuất hiện trên thiết bị di động và dò tìm được mẫu Tivi nhưng Cast vẫn không hoạt động.
 • Biểu tượng Cast (Phát) xuất hiện trên thiết bị di động và dò tìm được mẫu Tivi nhưng thông báo lỗi There was a problem connecting to XXX-XXXXX (Có sự cố khi kết nối với XXX-XXXXX) (Tên mẫu máy) xuất hiện và không kết nối được.

LƯU Ý: Từng bước sau đây trình bày một giải pháp khả thi cho sự cố này. Kiểm tra xem chức năng Chromecast tích hợp có hoạt động không sau khi hoàn thành mỗi bước.

 1. Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn được kết nối với cùng một mạng tại nhà.
 2. Từ My Apps (Ứng dụng của tôi) trên ứng dụng Google Play Store (Cửa hàng Google Play), cập nhật tất cả các ứng dụng đã cài đặt trong Tivi lên phiên bản mới nhất.
 3. Đảm bảo ứng dụng Google Cast Receiver hoặc Chromecast tích hợp không bị tắt trong Android TV.
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Apps (Ứng dụng).
  4. Chọn Google Cast Receiver hoặc Chromecast built-in (Chromecast tích hợp).
  5. Đặt thành Enable (Cho phép).
 4. Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn có các cài đặt thời gian chính xác.
  Để thiết lập ngày và giờ của Tivi, hãy tham khảo nội dung sau đây: Cách điều chỉnh ngày và giờ
 5. Tắt ứng dụng chạy Chromecast (chạy Google Cast) trên thiết bị di động và khởi động lại.
  LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về cách tắt và khởi động lại ứng dụng, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn cho thiết bị di động của bạn.
 6. Tạm thời tắt thiết bị di động và đợi khoảng 1 phút rồi bật lại.
 7. Thiết lập lại Tivi.
  Để biết cách thiết lập lại, hãy tham khảo phần sau: Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV?
 8. Khởi động lại bộ định tuyến không dây. (Rút phích cắm bộ định tuyến, đợi khoảng 1 phút rồi cắm lại.)