ID bài viết : 00173223 / Sửa lần cuối : 17/08/2018

TV Android không được nhận diện như là một thiết bị Google Cast hoặc TV Android được nhận diện nhưng kết nối bị lỗi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

TV Android không được nhận diện như là một thiết bị Google Cast.

Kiểm tra các bước dưới đây nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • Android TV không được nhận diện như là một thiết bị Google Cast.
 • Biểu tượng Cast có trên điện thoại di động và model TV được nhận diện nhưng thông báo lỗi There was a problem connecting to XXX-XXXXX (Model name) xuất hiện và kết nối không thành công.

Kiểm tra các bước ở cuối bài viết này nếu Biểu tượng Cast không hiển thị trên thiết bị di động, hoặc ngay khi nó hiển thị, Cast không hoạt động.

LƯU Ý: Mỗi bước này đại diện cho một giải pháp khả thi cho vấn đề này. Kiểm tra xem chức năng Google Cast có đang hoạt động sau khi hoàn thành mỗi bước.

 • Đảm bảo rằng thiết bị và TV của bạn được kết nối với cùng một mạng gia đình.

  Bạn cũng có thể kiểm tra hướng dẫn chi tiết trong video sau.

 • Cập nhật ứng dụng Google Cast lên phiên bản mới nhất bằng cách làm theo các bước dưới đây:
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn ứng dụng Google Play Store trong danh mục Apps,
  3. Trên ứng dụng Google Play Store, tìm kiếm Google Cast Receiver.

   LƯU Ý: Khi tìm kiếm thông qua Google Play Store, bạn cần nhập toàn bộ tên của ứng dụng, nếu không thì TV sẽ không tìm thấy ứng dụng Google Cast Receiver.

  4. Trong ứng dụng Google Cast Receiver, nhấp vào Update.
  5. Trên màn hình Google Play Store App permissions, nhấp vào Continue.

   LƯU Ý: Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.

 • Đảm bảo thiết bị và TV của bạn có cài đặt thời gian chính xác.

  Hướng dẫn thiết lập để thu được thời gian:

  Nếu TV BRAVIA TV được kết nối với mạng:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Date & time trong danh mục SYSTEM PREFERENCES.
  4. Thiết lập Automatic date & time sang On.
  5. Thiết lập Time synchronization sang Use network-provided time.

  Nếu TV BRAVIA TV không được kết nối với mạng:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Date & time trong danh mục SYSTEM PREFERENCES .
  4. Thiết lập Automatic date & time sang Off.
  5. Điều chỉnh thủ công Time and Date (Ngày giờ).

Nếu biểu tượng Cast không được hiển thị trên thiết bị di động hoặc Cast không hoạt động khi biểu tượng Cast được nhấn, ngay cả khi thiết bị và TV được kết nối với cùng một mạng, hãy thử các bước sau.

 1. Chấm dứt ứng dụng bật Google Cast trên thiết bị di động và khởi động lại nó.

  LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách chấm dứt và khởi động lại ứng dụng, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng, trang web hỗ trợ, v.v... dành cho thiết bị di động của bạn.

 2. Khởi động lại router không dây. (Rút dây router, và chờ khoảng một phút trước khi kết nối lại nguồn điện.)
 3. Tạm thời tắt thiết bị di động và chờ khoảng một phút trước khi bật lại.
 4. Khởi động lại TV.

  Để biết cách thiết lập lại, hãy xem phần sau: Hướng dẫn thiết lập lại TV Android?