ID bài viết : 00134347 / Sửa lần cuối : 10/07/2018

Android TV không được phát hiện là thiết bị Google Cast hoặc Android TV được phát hiện nhưng không kết nối được.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kiểm tra các bước dưới đây nếu bất kỳ sự cố nào sau đây xảy ra:

 • Android TV không được phát hiện là một thiết bị Google Cast. 
 • Biểu tượng Cast (Phát) có trên thiết bị di động và mẫu Tivi được phát hiện nhưng thông báo lỗi There was a problem connecting to XXX-XXXXX (Có sự cố khi kết nối với XXX-XXXXX) (Tên mẫu máy) xuất hiện và không kết nối được.


Kiểm tra các bước ở cuối bài viết này nếu Biểu tượng Cast (Phát) không hiển thị trên thiết bị di động hoặc ngay cả khi biểu tượng đó hiển thị, Cast không hoạt động.

LƯU Ý: Từng bước sau đây trình bày một giải pháp khả thi cho sự cố này. Kiểm tra xem chức năng Google Cast có hoạt động không sau khi hoàn thành mỗi bước.

 • Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn được kết nối với cùng một mạng tại nhà.

  Bạn cũng có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video sau.

 • Cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Cast theo các bước dưới đây:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn ứng dụng Google Play Store trong danh mục Apps (Ứng dụng),
  3. Trên ứng dụng Google Play Store, tìm kiếm Google Cast Receiver.

   LƯU Ý: Khi tìm kiếm trên Google Play Store, bạn cần phải nhập tên đầy đủ của ứng dụng, nếu không Tivi sẽ không tìm thấy được ứng dụng Google Cast Receiver.

  4. Phía dưới ứng dụng Google Cast Receiver, nhấp vào Update (Cập nhật).
  5. Trên màn hình Google Play Store App permissions (Quyền ứng dụng trên Google Play Store), nhấp vào Continue (Tiếp tục).

   LƯU Ý: Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.

 • Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn có các cài đặt thời gian chính xác.

  Cách đặt phương pháp lấy thời gian:

  Nếu BRAVIA TV được kết nối mạng:

  Đối với mẫu máy năm 2017:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Date & time (Ngày & giờ) trong danh mục SYSTEM PREFERENCES (TÙY CHỌN HỆ THỐNG).
  4. Chọn Automatic date & time (Ngày & giờ tự động).
  5. Chọn Use network time (Sử dụng thời gian trên mạng).

  Đối với các mẫu máy khác:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Date & Time (Ngày & giờ) trong danh mục SYSTEM PREFERENCES (TÙY CHỌN HỆ THỐNG).
  4. Đặt Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) thành On (Bật).
  5. Đặt Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) thành Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp).

  Nếu biểu tượng Cast không được hiển thị trên thiết bị di động hoặc Cast không hoạt động khi nhấn vào biểu tượng Cast, ngay cả khi thiết bị và Tivi được kết nối với cùng một mạng, hãy thử cách sau.

 1. Tắt ứng dụng chạy Google Cast trên thiết bị di động và khởi động lại.

  LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về cách tắt và khởi động lại ứng dụng, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn, trang web hỗ trợ, v.v. cho thiết bị di động của bạn.

 2. Khởi động lại bộ định tuyến không dây. (Rút phích cắm bộ định tuyến, đợi khoảng 1 phút rồi cắm lại.)
 3. Tạm thời tắt thiết bị di động và đợi khoảng 1 phút rồi bật lại.
 4. Thiết lập lại Tivi.

  Để biết cách thiết lập lại, hãy xem bài viết sau đây: Làm cách nào để thiết lập lại Android TV?