ID bài viết : 00174606 / Sửa lần cuối : 14/04/2022

Cách sử dụng tính năng Wi-Fi Direct trên Tivi bằng thiết bị di động iPhone hoặc iPad

  LƯU Ý:

  • Đảm bảo rằng Tivi được kết nối và thiết lập kết nối Internet tốc độ cao.
  • Đảm bảo rằng Tivi được cập nhật phần mềm hệ thống (firmware) mới nhất. 

  Hãy làm theo các bước sau đây để thiết lập tính năng Wi-Fi Direct:

  1. Kích hoạt chế độ Wi-Fi Direct của BRAVIA TV.
   Để biết chi tiết về quy trình cài đặt, hãy tham khảo các câu hỏi thường gặp sau đây
   Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của Android TV™/Google TV™ với thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi Direct.
   Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của các mẫu Tivi.  (Đối với các mẫu Tivi từ năm 2015 trở về sau, không phải Android TV/Google TV)
   Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct trên các mẫu Tivi 2013 và 2014
   Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct trên các mẫu Tivi 2011 và 2012 

  2. Thiết lập kết nối với iPhone hoặc iPad.
   1. Giữ cho Tivi mở màn hình hiển thị mã WPA (mật khẩu) sẽ nhập vào thiết bị di động.

    Ảnh

   2. Chọn Wi-Fi trong settings (cài đặt) của thiết bị di động để bật Wi-Fi.

    Ảnh

   3. Chạm vào Direct-xx-BRAVIA trên màn hình thiết bị di động để hiển thị màn hình nhập mật khẩu.
    Nhập mã WPA (mật khẩu) được hiển thị trên màn hình Tivi rồi chạm vào Join (Kết nối).

    Ảnh

   4. Chờ vài phút để kết nối được thiết lập và màn hình Settings (Cài đặt) sẽ xuất hiện.
    Nếu có một dấu kiểm hiển thị tại SSID trên thiết bị di động và một dấu gạch ngang hiển thị trên Tivi thì kết nối được thiết lập bình thường.

    Ảnh
    LƯU Ý: Nếu kết nối không được thiết lập, hãy thử lại các bước ở trên và đảm bảo nhập đúng Mật khẩu WPA.

  Sau khi hoàn tất thiết lập thì sẽ có thể chia sẻ dữ liệu đa phương tiện giữa thiết bị di động và Tivi bằng ứng dụng, chẳng hạn như phần mềm iMediaShare. Để biết thêm thông tin, bao gồm thông tin về cách tải các ứng dụng Wi-Fi Direct cụ thể trên thiết bị di động, hãy truy cập trang web của Apple tại http://www.apple.com hoặc liên hệ với nhà bán lẻ thiết bị di động.


  * Apple, iPhone và iPad là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia và khu vực khác.