ID bài viết : 00174606 / Sửa lần cuối : 21/06/2018

Hướng dẫn sử dụng tính năng Wi-Fi Direct trên TV với thiết bị di động iPhone.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Wi-Fi Direct trên TV với thiết bị di động iPhone.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

LƯU Ý:
 • Đảm bảo TV được kết nối và thiết lập với một kết nối Internet.
 • Đảm bảo thiết bị Sony được cập nhật với bản cập nhật phần mềm hệ thống (firmware) mới nhất. Bản cập nhật có sẵn qua menu Network của TV.
 • Model TV Wi-Fi ready yêu cầu bộ chuyển đổi USB không dây UWA-BR100 USB rước khi làm theo các bước trong giải pháp này.

Thực hiện những bước sau đây để thiết lập tính năng Wi-Fi Direct:

 1. Kích hoạt chế độ Wi-Fi Direct của TV BRAVIA.
  Để biết chi tiết của quá trình thiết lập, tham khảo mục Các câu hỏi thường gặp sau đây
  Hướng dẫn thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của TV Android với thiết bị có tính năng Wi-Fi Direct.
  Hướng dẫn thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của các model TV. (Dành cho những model 2015 và 2016 khác ngoài TV Android)
  Hướng dẫn thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của các model TV 2014.
  Hướng dẫn thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của các dòng TV 2013.
  Hướng dẫn sử dụng tính năng Wi-Fi Direct. (Những TV BRAVIA khác)

 2. Thiết lập kết nối với iPhone.
  1. Giữ TV trên màn hình hiển thị khoá WPA (mật khẩu) để nhập vào iPhone.

   Image

  2. Chọn Wi-Fi trong settings của iPhone để bật Wi-Fi.

   Image

  3. Chạm vào Direct-xx-BRAVIA trên màn hình iPhone để hiển thị màn hình nhập Mật khẩu.
   Nhập Khóa WPA key (mật khẩu) hiển thị trển màn hình TV, sau đó chạm vào Join.

   Image

  4. Để vài phút để thiết lập, và màn hình Settings xuất hiện.
   Nếu một dấu kiểm được hiển thị ở SSID ở phía iPhone và một đường kẻ đứt được hiển thị ở phía TV, kết nối được thiết lập bình thường.

   Image

LƯU Ý: Nếu kết nối không thể thiết lập, thử lại các bước ở trên và đảm bảo rằng mật khẩu WPA được nhập chính xác.

Một khi thiết lập đã hoàn tất, phương tiện truyền thông có thể được chia sẻ giữa thiết bị kỹ thuật số di động iPhone và thiết bị Wi-Fi Direct tương thích với Sony bằng phần mềm iMediaShare , phần mềm DiXiM à các ứng dụng khác.Để biết thêm thông tin về cách lấy các ứng dụng Wi-fi cụ thể Trên thiết bị kỹ thuật số di động iPhone của bạn, hãy truy cập trang web của Apple tại http://www.apple.com hoặc liên hệ với nhà bán lẻ iPhone của bạn.