ID bài viết : 00156434 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Hướng dẫn chuyển hình ảnh và video từ máy ảnh sang máy tính hoặc thiết bị.

Hướng dẫn chuyển hình ảnh và video từ máy ảnh sang máy tính hoặc thiết bị.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kết nối USB:


Kết nối Không dây:


Thẻ nhớ:
Giải quyết sự cố