ID bài viết : 00091012 / Sửa lần cuối : 25/10/2018

Máy tính không nhận diện được máy ảnh khi kết nối thông qua USB

  Thực hiện những tiến trình sửa chữa sau để giải quyết vấn đề

  1. Chắc chắn là bạn đã kết nối với cáp USB

   LƯU Ý: Vui lòng sử dụng cáp USB đã được cung cấp với máy ảnh. Cáp của hãng khác có thể không cho phép chuyển hình ảnh vào, ngay cả khi bạn có thể sạc pin máy ảnh

   Làm thế nào để nhận biết được cáp Sony
   Cáp do Sony cung cấp có in chữ Sony bên lên

   Image

   Kết nối bởi tiến trình sau

   1. Ngắt kết nối của cáp USB từ cả hai máy tính và máy ảnh
   2. Tắt máy ảnh và bật nó lên một lần nữa
   3. Chắc chắn rằng máy ảnh đã được bật
   4. Cắm cáp USB vào cổng máy ảnh
   5. Cắm đầu khác của cáp USB vào máy tính
   6. Chắc chắn "Mass Storage" hoặc "MTP" được hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh
    "Connecting..." hiển thị sự kết nối chưa sẵn sàng hoặc máy ảnh không được nhận diện bởi máy tính
    Chờ một vài phút để sự kết nối được thiết lập
    Image

    Sự kết nối đã sẵn sàng khi hiển thị "Mass Storage" hoặc "MTP". Sự hiển thị này thể hiện máy ảnh đã được nhận diện bởi máy tính
    ImageImage

   Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, tiến hành bước 2


  2. Thử thay đổi cổng USB
   Kết nối với tất cả cổng USB khác để kiểm tra máy ảnh có được nhận diện hay không. Nếu máy ảnh không được nhận diện bởi bất kì cổng USB nào tiến hành bước 3.


  3. Khởi động lại máy tính
   Nếu máy ảnh không được nhận diện với bất kì cổng USB nào sau khi đã khởi động lại máy tính, tiến hành bước 4


  4. Thay đổi thiết lập "USB Connection" sang "Mass Storage"
   Trong MENU - Image (Setup) - USB Connection, cài đặt sang Mass Storage
   Phương pháp cấu hình này được cài đặt bởi những mẫu máy ảnh khác nhau. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng


  5. Xem thử máy ảnh có thể nhận diện bởi máy tính khác không
   Nếu bạn có máy tính khác, hãy kết nối với máy ảnh với máy tính đó để xem camera có được nhận diện hay không

   • Nếu camera được nhận diện bởi máy tính khác
    Có vấn đề với máy tính. Kiểm tra với nhà sản xuất máy tính
   • Nếu máy ảnh không thểnhận diện bởi máy tính khác
    Có vấn đề với máy ảnh hoặc cáp USB

  Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, sản phẩm sẽ cần phải sửa chữa