ID bài viết : 00156438 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Tôi không thể lưu được dữ liệu trên máy tính bằng kết nối không dây với PlayMemories Home.

Tôi không thể lưu được dữ liệu trên máy tính bằng kết nối không dây với PlayMemories Home.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bài viết này gắn liền với các dòng máy tương thích PlayMemories Home hoặc PMB. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng và các tài liệu khác cho thiết bị của bạn.

Máy ảnh này được kết nối với một điểm truy cập (router không dây), nhưng có thể không được kết nối với máy tính do các cài đặt hoặc trạng thái kết nối của máy tính.

LƯU Ý:

 • Để nhập ảnh từ máy ảnh vào máy tính bằng kết nối không dây, kết nối được thiết lập thông qua một điểm truy cập Wi-Fi (router không dây). Hình ảnh không thể được nhập trực tiếp bởi kết nối không dây với một máy tính tương thích Wi-Fi Direct .
 • Máy ảnh và máy tính phải được kết nối với một điểm truy cập (router không dây). Hình ảnh không thể được nhập vào máy tính nếu máy ảnh và máy tính được kết nối với các điểm truy cập khác nhau (router không dây).
 • PlayMemories Home phiên bản 2.0 và cao hơn hỗ trợ nhập dữ liệu bằng kết nối không dây. Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản cũ hơn phiên bản 2.0, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Xử lý sự cố

 1. Hãy chắc chắn rằng máy ảnh và máy tính được kết nối với cùng một điểm truy cập (router không dây).

  Để nhập ảnh từ máy ảnh vào máy tính bằng kết nối không dây, máy ảnh và máy tính phải được kết nối với cùng điểm truy cập Wi-Fi (router không dây). Kiểm tra các SSID của các điểm truy cập đang được kết nối trên máy ảnh và máy tính. Nếu mỗi SSID được kết nối với một điểm truy cập khác nhau, thay đổi một trong những kết nối.

  LƯU Ý: Để ngăn chặn các kết nối đang bị gián đoạn trong khi nhập ảnh vào máy tính bằng kết nối không dây, kiểm tra độ nhạy máy thu và di chuyển đến một khu vực có độ nhạy mạnh hơn nếu độ nhạy của máy thu yếu.

 2. Cập nhật PlayMemories Home lên phiên bản mới nhất và kiểm tra môi trường máy tính.
  1. Kiểm tra tình trạng thiết lập đầu vào Wi-Fi từ Tools-Settings trong phần mềm PlayMemories Home.
   1. Chọn Tools - Settings trên phần trên cùng của màn hình PlayMemories Home để mở màn hình Settings.
   2. Chọn Wi-Fi import trên phía bên trái của màn hình Settings và kiểm tra các mục sau.

    Image

   3. Đảm bảo Import automatically from devices that connect by MTP over Wi-Fi Import only new files đã được kiểm tra. Nếu không, hình ảnh khôn thể được nhập bằng kết nối không dây.
   4. Hãy chắc chắn rằng biểu tượng khiên màu xanh được hiển thị bởi Domain networks(Active)Private networks. Nếu không có gì được hiển thị cho các thiết lập tường lửa Windows, máy tính không được kết nối với mạng.
   5. Hãy chắc chắn Started được hiển thị. Nếu Start được hiển thị, nhấp vào nó để khởi động dịch vụ thông tin liên lạc.
  2. Hãy chắc chắn rằng việc phân loại mạng máy tính là Private network hoặc Home network. Thông tin liên lạc Wi-Fi với máy ảnh có thể không có sẵn với một số phân loại mạng máy tính. Thay đổi phân loại mạng bằng cách làm theo các bước dưới đây.

   Đối với Windows 10

   1. Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên trái của màn hình và nhấp vào nút menu Start.
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn Network & Internet.
   4. Chọn Network and Sharing Center.
   5. Kiểm tra vị trí mạng được hiển thị dưới View your active networks.
   6. Nếu một phân loại khác Private network xuất hiện, làm theo các bước dưới đây để thay đổi nó sang Private network.

   Thủ tục để thay đổi phân loại mạng:

   1. Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên trái của màn hình và nhấp vào nút menu Start.
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn Network & Internet.
   4. Chọn HomeGroup.
   5. Chọn Change Network Location và chọn Yes.

   Đối với Windows 8

   Thủ tục kiểm tra phân loại mạng:

   1. Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình. Sau khi Charms xuất hiện, nhấp vào Control Panel.
   2. Nhấp vào Network and Internet và sau đó Network and Sharing Center.
   3. Kiểm tra vị trí mạng được hiển thị dưới View your active networks.
   4. Nếu một phân loại khác với Private network xuất hiện, làm theo các bước dưới đây để thay đổi nó sang Private network.

   Thủ tục thay đổi phân loại mạng:

   1. Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình. Sau khi Charms xuất hiện, nhấp vào Settings.
   2. Sau khi Settings xuất hiện, nhấp vào biểu tượng mạng.
   3. Kích chuột phải vào tên mạng đang kết nối để hiển thị menu và sau đó nhấp vào Turn sharing on or off. Với kết nối mạng LAN không dây, một biểu tượng cho thấy độ mạnh kết nối xuất hiện. Với kết nối mạng LAN có dây, biểu tượng hiển thị một máy tính với cáp xuất hiện.
   4. Khi Do you want to turn on sharing between PCs and connect to devices on this network? xuất hiện, nhấp vào Yes, turn on sharing and connect to devices For home or work networks.

   Đối với Windows 7

   1. Từ bảng điều khiển, nhấp vào Network and Internet.
   2. Nhấp vào Network and Sharing Center.
   3. Kiểm tra vị trí mạng được hiển thị dưới View your active networks.
   4. Nếu một phân loại khác với Home network xuất hiện, nhấp vào dòng thống báo để thay đổi nó sang Home network.

   Đối với Windows Vista

   1. Từ bảng điều khiển, nhấp vào Network and Sharing Center.
   2. Nhấp vào Customize để kiểm tra vị trí mạng.
   3. Nếu Public được chọn, hãy chuyển nó sang Private.
  3. Import the images to the computer by wirelessly connecting again. Hãy thử nhập hình ảnh vào máy tính bằng kết nối không dây một lần nữa.
 3. Kiểm tra phần mềm bảo mật tường lửa của bạn và các thiết lập mạng trên máy ảnh.
  1. Tắt các phần mềm bảo mật tường lửa được cài đặt trên máy tính và sau đó kiểm tra Wi-Fi importing được kích hoạt. Việc tắt các phần mềm bảo mật tường lửa có thể làm cho Wi-Fi importing có thể hoạt động được. Nếu nó hoạt động, cấu hình các thiết lập mà không làm gián đoạn các cổng dưới đây và sau đó kích hoạt tường lửa một lần nữa.
   • UDP port: 1900
   • TCP port: 2869

   LƯU Ý: Để biết thông tin về làm thế nào để tắt các phần mềm bảo mật tường lửa, hãy liên hệ với nhà sản xuất phần mềm bảo mật của bạn.

  2. Thiết lập lại các thiết lập liên quan đến mạng, đăng ký các điểm truy cập, cấu hình các thiết lập PlayMemories Home một lần nữa, và sau đó kiểm tra xem Wi-Fi importing có chưa.

   QUAN TRỌNG:

   • Thiết lập lại mạng liên quan đến các thiết lập sẽ trả lại các thông tin điểm truy cập và thông tin trên máy tính có thể đã được đăng ký trên máy ảnh về các thiết lập mặc định. Bạn sẽ cần phải thiết lập lại các điểm truy cập trên máy ảnh và kết nối máy ảnh với máy tính thông qua cổng USB để thực hiện Thiết lập Wi-Fi Import.
   • Thiết lập lại mạng liên quan đến các thiết lập cũng sẽ trả lại thông tin kết nối về mặc định để chuyển hình ảnh chụp bằng máy ảnh sang điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với PlayMemories Mobile và điều khiển máy ảnh từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn với tính năng điều khiển từ xa thông minh. Kết nối không dây lại máy ảnh và điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.

    LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách thiết lập lại các thiết lập mạng của máy ảnh, làm thế nào để đăng ký các điểm truy cập, và làm thế nào để thực hiện Các thiết lập Wi-Fi Import, tham khảo các hướng dẫn sử dụng của máy ảnh.

  3. Tắt các điểm truy cập (router không dây) và xác nhận rằng Wi-Fi import được kích hoạt. Ngắt bộ chuyển đổi AC từ các điểm truy cập (router không dây) để tắt nguồn điện, và sau đó kết nối lại để bật nguồn trở lại.