ID bài viết : 00156438 / Sửa lần cuối : 25/05/2021

Tôi không thể lưu dữ liệu trên máy tính bằng cách kết nối không dây sử dụng phần mềm PlayMemories Home.

  Bài viết này đề cập tới các mẫu máy tương thích với PlayMemories Home hoặc PMB. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng và tài liệu khác dành cho thiết bị của bạn.

  Máy ảnh được kết nối với điểm truy cập (bộ định tuyến không dây) nhưng có thể không được kết nối với máy tính do cài đặt hoặc trạng thái kết nối của máy tính.

  LƯU Ý:

  • Để nhập hình ảnh từ máy ảnh vào máy tính qua kết nối không dây, kết nối phải được thiết lập thông qua một điểm truy cập Wi-Fi (bộ định tuyến không dây). Không thể nhập hình ảnh bằng cách kết nối không dây trực tiếp với máy tính tương thích với Wi-Fi Direct.
  • Máy ảnh và máy tính phải được kết nối với cùng một điểm truy cập (bộ định tuyến không dây). Không thể nhập hình ảnh vào máy tính nếu máy ảnh và máy tính được kết nối với các điểm truy cập (bộ định tuyến không dây) khác nhau.
  • PlayMemories Home Phiên bản 2.0 trở lên hỗ trợ nhập dữ liệu qua kết nối không dây. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn Phiên bản 2.0, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất.

  Khắc phục sự cố

  1. Đảm bảo máy ảnh và máy tính đều được kết nối với cùng một điểm truy cập (bộ định tuyến không dây).

   Để nhập hình ảnh từ máy ảnh vào máy tính qua kết nối không dây, máy ảnh và máy tính phải được kết nối với cùng một điểm truy cập Wi-Fi (bộ định tuyến không dây). Kiểm tra SSID của điểm truy cập hiện được kết nối trên máy ảnh và máy tính. Nếu mỗi thiết bị được kết nối với một điểm truy cập khác nhau, hãy thay đổi một trong hai kết nối.

   LƯU Ý: Để ngăn kết nối bị gián đoạn trong khi nhập hình ảnh vào máy tính qua kết nối không dây, hãy kiểm tra độ nhạy của đầu thu và di chuyển đến khu vực có độ nhạy đầu thu mạnh hơn nếu độ nhạy của đầu thu yếu.

  2. Cập nhật PlayMemories Home lên phiên bản mới nhất và kiểm tra môi trường máy tính.
   1. Kiểm tra trạng thái cài đặt nhập qua Wi-Fi từ Tools-Settings (Công cụ - Cài đặt) trong phần mềm PlayMemories Home.
    1. Chọn Tools - Settings (Công cụ - Cài đặt) ở đầu màn hình PlayMemories Home để mở màn hình Settings (Cài đặt).
    2. Chọn Wi-Fi import (Nhập qua Wi-Fi) ở bên trái màn hình Settings (Cài đặt) và kiểm tra các mục sau đây.

     Ảnh

    3. Đảm bảo chọn Import automatically from devices that connect by MTP over Wi-Fi Import only new files (Nhập tự động từ các thiết bị kết nối bằng MTP qua Wi-Fi Chỉ nhập tập tin mới). Nếu không, bạn sẽ không thể nhập hình ảnh qua kết nối không dây.
    4. Đảm bảo xuất hiện các biểu tượng khiên màu xanh lá cây kế bên các tùy chọn Domain networks(Active) (Mạng miền (Hoạt động)) và Private networks (Mạng riêng). Nếu không có nội dung nào được hiển thị cho cài đặt tường lửa Windows, nghĩa là máy tính không được kết nối mạng.
    5. Đảm bảo màn hình hiển thị thông báo Started (Đã bắt đầu). Nếu Start (Bắt đầu) được hiển thị, hãy nhấp vào đó để khởi động dịch vụ giao tiếp.
   2. Đảm bảo phân loại mạng máy tính là Private Network (Mạng riêng) hoặc Home network (Mạng tại nhà). Giao tiếp Wi-Fi với máy ảnh có thể không khả dụng đối với một số phân loại mạng máy tính. Thay đổi phân loại mạng bằng cách làm theo quy trình sau đây.

    Đối với Windows 10

    1. Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên trái màn hình và nhấp vào nút menu Start (Bắt đầu).
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Network & Internet (Mạng & Internet).
    4. Chọn Network and Sharing Center (Trung tâm mạng và chia sẻ).
    5. Kiểm tra vị trí mạng được hiển thị bên dưới View your active networks (Xem các mạng hoạt động của bạn).
    6. Nếu phân loại khác Private network (Mạng riêng) xuất hiện, hãy làm theo quy trình dưới đây để đổi thành Private network (Mạng riêng).

    Quy trình thay đổi phân loại mạng:

    1. Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên trái màn hình và nhấp vào nút menu Start (Bắt đầu).
    2. Chọn Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Network & Internet (Mạng & Internet).
    4. Chọn HomeGroup (Nhóm gia đình).
    5. Chọn Change Network Location (Thay đổi vị trí mạng) và chọn Yes (Có).

    Đối với Windows 8

    Quy trình kiểm tra phân loại mạng:

    1. Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên phải màn hình. Sau khi Charms (Nút) xuất hiện, nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).
    2. Nhấp vào Network and Internet (Mạng và Internet), sau đó nhấp vào Network and Sharing Center (Trung tâm mạng và chia sẻ).
    3. Kiểm tra vị trí mạng được hiển thị bên dưới View your active networks (Xem các mạng hoạt động của bạn).
    4. Nếu phân loại khác Private network (Mạng riêng) xuất hiện, hãy làm theo quy trình dưới đây để đổi thành Private network (Mạng riêng).

    Quy trình thay đổi phân loại mạng:

    1. Di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên phải màn hình. Sau khi Charms (Nút) xuất hiện, nhấp vào Settings (Cài đặt).
    2. Sau khi Settings (Cài đặt) xuất hiện, nhấp vào biểu tượng mạng.
    3. Nhấp chuột phải vào tên mạng hiện được kết nối để hiển thị menu, sau đó nhấp vào Turn sharing on or off (Bật hoặc tắt chia sẻ). Đối với kết nối mạng LAN không dây, biểu tượng hiển thị cường độ kết nối sẽ xuất hiện. Đối với kết nối mạng LAN có dây, biểu tượng hiển thị máy tính có dây cáp xuất hiện.
    4. Khi Do you want to turn on sharing between PCs and connect to devices on this network? (Bạn có muốn bật chia sẻ giữa các PC và kết nối với các thiết bị trên mạng này không?) xuất hiện, nhấp vào Yes, turn on sharing and connect to devices For home or work networks (Có, bật chia sẻ và kết nối với các thiết bị Đối với mạng tại nhà hoặc cơ quan).

    Đối với Windows 7

    1. Từ bảng điều khiển, nhấp vào Network and Internet (Mạng và Internet).
    2. Nhấp vào Network and Sharing Center (Trung tâm mạng và chia sẻ).
    3. Kiểm tra vị trí mạng được hiển thị bên dưới View your active networks (Xem các mạng hoạt động của bạn).
    4. Nếu phân loại khác Home network (Mạng tại nhà) xuất hiện, hãy nhấp vào văn bản hiển thị để đổi thành Home network (Mạng tại nhà).

    Đối với Windows Vista

    1. Từ bảng điều khiển, nhấp vào Network and Sharing Center (Trung tâm mạng và chia sẻ).
    2. Nhấp vào Customize (Tùy chỉnh) để kiểm tra vị trí mạng.
    3. Nếu Public (Công cộng) được chọn, hãy đổi thành Private (Riêng).
   3. Nhập hình ảnh vào máy tính bằng cách kết nối không dây lần nữa. Hãy thử nhập hình ảnh vào máy tính bằng cách kết nối không dây lần nữa.
  3. Kiểm tra phần mềm bảo mật tường lửa của bạn, đồng thời kiểm tra các cài đặt mạng trên máy ảnh.
   1. Tắt phần mềm bảo mật tường lửa được cài đặt trên máy tính và kiểm tra để đảm bảo tính năng Nhập qua Wi-Fi đã được bật. Tắt phần mềm bảo mật tường lửa có thể cho phép nhập qua Wi-Fi. Nếu thao tác này có hiệu quả, hãy cấu hình các cài đặt mà không can thiệp vào các cổng sau đây, sau đó bật lại tường lửa.
    • UDP port (Cổng UDP): 1900
    • TCP port (Cổng TCP): 2869

    LƯU Ý: Để biết thông tin về cách tắt phần mềm bảo mật tường lửa, hãy liên hệ với nhà sản xuất phần mềm bảo mật của bạn.

   2. Đặt lại các cài đặt liên quan đến mạng, đăng ký điểm truy cập, cấu hình lại cài đặt PlayMemories Home, sau đó kiểm tra để đảm bảo tính năng nhập qua Wi-Fi đang khả dụng.

    QUAN TRỌNG:

    • Việc đặt lại các cài đặt liên quan đến mạng sẽ đưa thông tin điểm truy cập và thông tin trên máy tính có thể đăng ký vào máy ảnh về cài đặt mặc định. Bạn sẽ cần thiết lập lại điểm truy cập trên máy ảnh và kết nối máy ảnh với máy tính qua USB để thực hiện Wi-Fi Import Settings (Cài đặt nhập qua Wi-Fi).
    • Việc đặt lại các cài đặt liên quan đến mạng cũng đưa thông tin kết nối về mặc định để chuyển tiếp hình ảnh được chụp bằng máy ảnh sang điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng PlayMemories Mobile, đồng thời điều khiển máy ảnh từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng chức năng Smart Remote Control. Kết nối lại máy ảnh và điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn qua kết nối không dây.

     LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách đặt lại cài đặt mạng của máy ảnh, cách đăng ký điểm truy cập và cách thực hiện Wi-Fi Import Settings (Cài đặt nhập qua Wi-Fi), hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy ảnh.

   3. Tắt và bật điểm truy cập (bộ định tuyến không dây) và xác nhận rằng tính năng nhập qua Wi-Fi đã được bật. Ngắt kết nối Bộ chuyển đổi AC với điểm truy cập (bộ định tuyến không dây) để tắt nguồn, sau đó kết nối lại để bật lại nguồn.