ID bài viết : 00138166 / Sửa lần cuối : 21/12/2018

Câu hỏi thường gặp về PlayMemories Home

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ảnh

Hãy tùy chỉnh theo khu vực. (Đây không phải là thông tin nội bộ.)
Trang này giới thiệu các Câu hỏi thường gặp (FAQ) và thông tin hữu ích dành cho PlayMemories Home.

Nhấp vào biểu tượng/chủ đề để xem các bài viết trợ giúp.

 

Ảnh

Cài đặt
Ảnh

Nhập
Ảnh

Tạo đĩa
Ảnh

Khác

LƯU Ý: Đồng thời tham khảo trang Trợ giúp.

 


 

Ảnh Cài đặt

Hướng dẫn:

Khắc phục sự cố:

 


 

Ảnh Nhập

Hướng dẫn:

Khắc phục sự cố:

 


 

Ảnh Tạo đĩa

Hướng dẫn:

 


 

Ảnh Khác

Hướng dẫn: