ID bài viết : 00156435 / Sửa lần cuối : 12/07/2021

Cách truyền ảnh hoặc phim từ máy ảnh hoặc máy quay sang máy tính bằng kết nối USB

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý: Đối với Máy quay băng từ, hãy tham khảo Hướng dẫn nhập Máy quay băng từ của chúng tôi.

  Hãy chọn hệ điều hành máy tính tương thích cho quá trình truyền ảnh hoặc phim bằng kết nối USB:

  QUAN TRỌNG:

  • Đảm bảo máy ảnh hỗ trợ kết nối USB và hệ điều hành được cài đặt trên máy tính của bạn. Để kiểm tra thông số kỹ thuật của máy ảnh và xem thông tin cụ thể khác của máy ảnh, Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn. .
  • Để truyền ảnh từ bộ nhớ trong của máy ảnh, trước tiên phải tháo phương tiện ghi. Không phải tất cả các máy ảnh đều có bộ nhớ trong.
  • Truyền ảnh bằng kết nối USB phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ của máy ảnh và hệ điều hành của máy tính. Quá trình này cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy.

  Hệ điều hành của máy tính: