ID bài viết : 00095111 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Cách nhập hoặc truyền ảnh và video sang máy tính Windows qua kết nối USB sử dụng phần mềm PlayMemories Home.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Phần Câu hỏi thường gặp này giải thích cách nhập từ máy quay Handycam, máy ảnh Cyber-shot hoặc máy ảnh α lên máy tính Windows sử dụng PlayMemories Home.

LƯU Ý: Tham khảo liên kết sau đây về cách nhập ảnh bằng phần mềm PlayMemories Home ngoài phương pháp nêu trên.

 1. Tải về và cài đặt phần mềmPlayMemories Homecho máy tính.
  Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp sau đây:

 2. Lắp pin đã sạc đầy vào máy ảnh/máy quay, rồi bật máy ảnh/máy quay. Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB cài sẵn hoặc đi kèm.

  QUAN TRỌNG: Nếu nhập phim bằng cách lắp trực tiếp thẻ nhớ vào máy tính, bạn vẫn phải thực hiện xác minh (kích hoạt) thiết bị lần đầu tiên. Sau khi quá trình xác minh thiết bị hoàn tất, bạn có thể nhập ảnh và video bằng cách lắp trực tiếp thẻ nhớ vào máy tính.

  LƯU Ý:
  • Hãy đảm bảo kết nối camera bằng cáp USB đi kèm. Thiết bị có thể hoạt động không bình thường nếu bạn sử dụng cápUSB của nhà sản xuất khác. Bạn có thể không xác minh được thiết bị hoặc không nhập được phim.
  • Nếu camera được kết nối với máy tính qua USB hub, hãy kết nối trực tiếp camera với cổng USB của máy tính mà không sử dụng hub. Máy tính có thể không nhận dạngđúng camera nếu sử dụng USB hub.
  • Nếu USB Select (Tùy chọn USB) hiển thị trên màn hình LCD của camera, hãy chạm vào USB Select (Tùy chọn USB).
  • Một số mẫu máy quay như HDR-CX7/CX12 hoặc HDR-SR7/SR8 không có cổng USB tích hợp sẵn. Trong trường hợp này, bạn phải sử dụng Đế kết nối Handycam của Sony.
  • Nếu đây là lần đầu tiên máy quay được kết nối với máy tính, lúc này máytính sẽ tự động cài đặt trình điều khiển USB thích hợp.
 3. Nếu thông báo To use (model name) with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Do you want to continue? (Để sử dụng (tên mẫu máy) với PlayMemories Home, bạn phải thay đổi chế độ hoạt động của USB. Bạn có muốn tiếp tục không?) hiển thị, hãy nhấp vào OK. Nếu không nhấp vào OK, bạn sẽ không thể đăng ký camera với PlayMemories Home.
 4. Hãy tiến hành xác minh thiết bị để thêm các chức năng của camera vào PlayMemories Home.

  LƯU Ý: Nếu bạn đã tiến hành xác minh thiết bị, hãy bỏ qua quy trình này và tham khảoquy trình tiếp theo.

  • Khi PlayMemories Home nhận dạng camera, hộp thoại Thank you for purchasing (model name) (Cảm ơn bạn đã mua (tên mẫu máy)) sẽ hiển thị.
  • Chọn This is my camera (Đây là camera của tôi) rồi nhấp vào OK để đóng hộp thoại. Các chức năng được hiển thị sẽ được thêm vào PlayMemories Home và quá trình xác minh thiết bị hoàn thành.

   LƯU Ý:
 5. Nếu thông báo (model name) is connected. Do you want to display the features to this camera or media? (Đã kết nối (tên mẫu máy). Bạn có muốn hiển thị các tính năng cho camera hoặc phương tiện này không?) hiển thị, hãy nhấp vào Yes (Có) để đóng hộp thoại.
 6. PlayMemories Home sẽ tự động khởi động.
 7. Trong phần Cameras and media (Camera và phương tiện), tên camera của bạn sẽ được hiển thị. Nhấp vào Import Media Files (Nhập tập tin phương tiện) để hiển thị giao diện menu nhập ảnh và video.
 8. Nhập ảnh và video vào máy tính từ giao diện menu nhập ảnh và video.

  • Nhập tất cả ảnh và video

   Chọn Import new files (Nhập tập tin mới) để nhập tất cả ảnh và video mới ghi, không bao gồm những tập tin đã nhập từ trước.
  • Nhập ảnh và video được chọn

   Chọn Select files to import (Chọn tập tin để nhập) để hiển thị ảnh thu nhỏ được lưu trữ trong camera hoặc thẻ nhớ.
   Chọn hộp kiểm của các ảnh thu nhỏ mà bạn muốn nhập.
 9. LƯU Ý: Khi nhập phim AVCHD/MPEG2, bạn phải tiến hành xác minh thiết bị cho camera do Sony sản xuất tương thích với định dạng AVCHD/MPEG2.
  Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp sau đây:
  Không thể nhập phim AVCHD và MPEG-2 bằng PlayMemories Home.

 10. Xác nhận cài đặt nhập.
  Trong cửa sổ nhập ảnh và video, ổ đĩa nhập, thư mục cho video và ảnh được nhập và nút Settings (Cài đặt) sẽ hiển thị.


  LƯU Ý: Bạn có thể chọn ổ đĩa đích từ danh sách thả xuống bằng cách nhấp và hiển thị tên của thư mục đích hiện được đặt và lịch sử của các thư mục đích mà trước đây bạn đã nhập video và ảnh vào. Khi bạn nhấp vào Browse (Duyệt xem), cửa sổ chọn thư mục sẽ hiển thị và bạn có thể chọn một thư mục đích.

 11. Nhấp vào nút Import (Nhập) để bắt đầu nhập ảnh và video.
 12. Sau khi nhập thành công, ảnh và video đã nhập sẽ được hiển thị trong cửa sổ PlayMemories Home.

Thỏa thức chỉnh sửa, quản lý, chia sẻ và làm nhiều việc khác với ảnh và video bạn vừa nhập bằng PlayMemories Home.

LƯU Ý: Để biết thêm thông tin về cách nhập ảnh và video bằng PlayMemories Home, hãy tham khảo: Trang hỗ trợ PlayMemories Home