ID bài viết : 00090932 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Hình ảnh có thể chuyển từ máy ảnh Sony có khả năng kết nối WiFi đến smartphone hoặc máy tính bảng bằng cách sử dụng PlayMemories Home cùng vị trí chúng được lưu?

  PlayMemories Mobile có thể sử dụng để chuyển hình ảnh định dạng JPEG hoặc phim MP4 (ngoại trừ XAVC S)

  Hình ảnh có thể được chuyển vào

  • Hình ảnh: định dạng JPEG
  • Phim: định dạng MP4 (ngoại trừ XAVC S)

  LƯU Ý: Hình ảnh được chụp dưới định dạng 3D sẽ được chuyển sang định dạng JPEG (2D)
  Hình ảnh có thể được chuyển đúng kích thước Original, 2M hoặc VGA ( phiên bản 2.0 hoặc mới hơn)


  QUAN TRỌNG 
  • Định dạng phim AVCHD không thể được chuyển vào
  • Tập tin âm thanh được ghi bởi HDR-MV1 ( tập tin .WAV) không thể chuyển vào
  • Phim ghi dưới chế độ PS, HS120, hoặc HS240 không thể chuyển vào iPhone hoặc iPad 
  • Vì đặc điểm kĩ thuật của iPhone 4, phim theo định hướng chân dung với độ phân giải 1080 hoặc lớn hơn (tập tin MP4) không thể chuyển vào ( có thể chuyển vào iPhone 4s hoặc mẫu mới hơn)
  • Ví dụ về phim không thể được chuyển vào 
   • Với HDR-MV1 : MP4 (1920x1080)
   • Với Action cam : HQ mode (1920x1080)
   • Với DSC-TX300V : MP4 12M (1440x1080)

  Khi sử dụng hệ điều hành Android, hình sẽ được lưu trữ vào trong thư mục PlayMemories Mobile trong gallery. Khi sử dụng iOS, hình ảnh sẽ được chuyển vào Camera Roll

  LƯU Ý: Không phải tất cả máy ảnh đều có WiFi hoặc chế độ máy bay. Để biết thêm chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất