ID bài viết : 00194182 / Sửa lần cuối : 19/06/2020

Không có âm thanh phát ra từ loa subwoofer hoặc âm thanh nhỏ

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Làm theo hướng dẫn tương ứng với triệu chứng và kiểm tra âm thanh sau mỗi bước. Nếu cần thông tin về mẫu máy cụ thể để hoàn thành bất kỳ bước nào, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. ướng dẫn sử dụng

    Loa subwoofer không dây không phát ra âm thanh

    Loa subwoofer không dây phát ra âm thanh nhỏ