ID bài viết : 00194182 / Sửa lần cuối : 23/10/2019

Không có âm thanh phát ra từ loa subwoofer hoặc âm thanh nhỏ.

  Khi nguồn chứa một vài âm thanh thấp (chương trình truyền hình, v.v.), âm thanh từ loa subwoofer có thể khó nghe. Tiến hành quy trình sau đây để phát lại kiểm tra âm hoặc nhạc mẫu trong thiết bị và kiểm tra xem âm thanh có phát ra từ loa subwoofer hay không.

  Đối với X9000F/XF9000/Z9F/ZF9:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Setup (Thiết lập).
  3. Chọn Advanced Settings (Cài đặt nâng cao).
  4. Chọn Speaker Settings (Cài đặt loa).
  5. Chọn Manual Speaker Settings (Cài đặt loa thủ công).
  6. Chọn Test Tone (Kiểm tra âm) và chọn On (Bật).
   Chọn Off (Tắt) để kết thúc phát lại Test Tone (Kiểm tra âm).

  Đối với các mẫu khác với các mẫu nêu trên:

  1. Nhấn nút INPUT (NGÕ VÀO) hoặc nút biểu tượngtrên loa Sound Bar trong 5 giây để phát nhạc mẫu trong thiết bị.
  2. Nhấn nút INPUT (NGÕ VÀO) hoặc nút biểu tượngmột lần nữa để dừng phát nhạc mẫu trong thiết bị và đưa về trạng thái trước.

  Nếu sự cố vẫn tồn tại sau khi hoàn thành giải pháp trên, hãy tiếp tục như sau:

  1.  Đặt night mode (chế độ ban đêm) thành tắt.
  2.  Điều chỉnh âm lượng của loa subwoofer.

  LƯU Ý: Nếu cần phải nhập thông tin cụ thể về mẫu máy để hoàn thành bất kỳ bước nào trong các bước này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.