ID bài viết : 00252217 / Sửa lần cuối : 14/04/2021

Cách thiết lập lại loa Sound Bar

  Để biết cách thiết lập lại loa Sound Bar, hãy tham khảo các bước sau đây:

  LƯU Ý:

  • Cách thức thiết lập lại khác nhau tùy theo sản phẩm. Nếu mẫu loa của bạn không được liệt kê dưới đây, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.
  • Cài đặt sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Các cài đặt như âm lượng, chức năng, âm thanh và/hoặc thông tin cá nhân lưu trên hệ thống có thể thay đổi.

   HT-RT3/RT40

   HT-S100F

  HT-S200F/S350/X8500/X9000F/Z9F

   HT-G700

  HT-S20R