ID bài viết : 00224277 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Không có âm thanh hệ thống hoặc âm thanh phản hồi bằng giọng nói từ Tivi khi được kết nối qua eARC.

    Khi bật eARC mode (Chế độ eARC), không có âm thanh hệ thống hoặc âm thanh phản hồi bằng giọng nói từ Tivi trong khi xem video từ thiết bị bên ngoài được kết nối bằng cáp HDMI.
    Do tín hiệu âm thanh từ đầu vào HDMI truyền qua Tivi, nên nó không thể phát ra hệ thống âm thanh cùng lúc với âm thanh hệ thống hoặc âm thanh phản hồi bằng giọng nói từ Tivi. Đây là đặc điểm kỹ thuật của Tivi.

    LƯU Ý: Âm thanh sẽ được phát cùng lúc khi xem nội dung qua kết nối USB, dịch vụ truyền phát hoặc chương trình phát sóng.