ID bài viết : 00280366 / Sửa lần cuối : 14/02/2024In

Loa Tivi của tôi phát ra rất ít âm thanh hoặc không phát ra âm thanh khi loa sound bar hoặc hệ thống rạp hát tại nhà của tôi được kết nối với cổng S-CENTER

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Đây không phải là lỗi. Hãy kiểm tra như sau:

  1. Tính năng loa trung tâm:

   Âm thanh loa Tivi được tạo ra tùy theo cấu hình của Tivi. Các loa tweeter định vị âm thanh hoặc loa tweeter khung rung ở trên đầu màn hình Tivi xử lý các thành phần tần số cao để tạo ra vị trí âm thanh tối ưu phía sau hình ảnh. Điều này cho phép âm thanh khớp chính xác với hình ảnh hiển thị trên màn hình để có trải nghiệm âm thanh/video sống động.

   Khi được kết nối với cổng S-CENTER SPEAKER IN​ của Tivi, các tần số tầm thấp và tầm trung được phát ra từ loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà, do đó những âm thanh đó có thể rõ ràng hơn âm thanh dải tần cao hơn từ loa Tivi.

  2. Thông số kỹ thuật và kết nối:
   • Xác nhận rằng Tivi có cổng S-CENTER SPEAKER IN có hỗ trợ tính năng Acoustic Center Sync.
    Gợi ý: Một số BRAVIA TV hỗ trợ tính năng Acoustic Center Sync. Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang web sản phẩm Tivi hoặc phần Acoustic Center Sync trong bài viết Những sản phẩm âm thanh nào của Sony có thể sử dụng các tính năng độc quyền của BRAVIA TV?
   • Đảm bảo rằng cổng S-CENTER SPEAKER IN của Tivi và cổng S-CENTER OUT của loa Sound bar được kết nối bằng cáp chế độ loa trung tâm của Tivi. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn trợ giúp.
   • Tùy thuộc vào nguồn âm thanh, âm thanh sẽ không được phát ra từ Tivi.
  3. Cài đặt loa Sound bar:
   • HT-A5000, HT-A3000
    • Nhấn SOUND FIELD trên điều khiển từ xa, sau đó chọn Sound Field: Effect On (Trường âm thanh: Hiệu ứng bật).
     Lưu ý: Nếu nguồn âm thanh ngõ ra là đa kênh, âm thanh sẽ được phát ra từ loa Tivi ngay cả khi Sound Field: Effect Off (Trường âm thanh: Hiệu ứng tắt) được chọn. Nếu nguồn âm thanh ngõ ra là 2 kênh, âm thanh sẽ không được phát ra từ loa Tivi ngay cả khi Sound Field: Effect On (Trường âm thanh: Hiệu ứng bật) được chọn.
    • Làm theo một trong hai phương pháp sau đây:
     • Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, chọn Setup (Thiết lập) → Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) → Audio Settings (Cài đặt âm thanh) → Sound Field Setting (Cài đặt trường âm thanh), sau đó chọn Sony | Vertical Surround Engine.
      Lưu ý: Nếu bạn chọn Dolby Speaker Virtualizer hoặc DTS Virtual: X/DTS Neural:X, âm thanh sẽ không phát ra từ Tivi.
     • Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, sau đó đặt 360 Spatial Sound Mapping thành On (Bật).
      Lưu ý: Cài đặt này chỉ sử dụng được khi loa tùy chọn được kết nối.
   • HT-A7000
    • Làm theo một trong hai phương pháp sau đây:
     • Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, chọn Setup (Thiết lập) → Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) → Audio Settings (Cài đặt âm thanh) → Sound Effect (Hiệu ứng âm thanh), sau đó chọn Sound Mode On (Chế độ âm thanh bật).
      Lưu ý: Nếu bạn chọn Dolby Speaker Virtualizer hoặc DTS Neural:X, âm thanh sẽ không phát ra từ Tivi.
     • Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, sau đó đặt 360 Spatial Sound Mapping thành On (Bật).
      Lưu ý: Cài đặt này chỉ sử dụng được khi loa tùy chọn được kết nối.
    • Nhấn nút IMMERSIVE AE trên điều khiển từ xa, sau đó chọn Immersive Audio Enhancement: On (Nâng cao âm thanh sống động: Bật).
     Tùy thuộc vào nguồn âm thanh, âm thanh sẽ được phát ra từ Tivi bằng cách kích hoạt chức năng Immersive Audio Enhancement (Nâng cao âm thanh sống động).
     Lưu ý: Nếu nguồn âm thanh ngõ ra là Dual Mono, âm thanh sẽ không được phát ra từ loa Tivi.