ID bài viết : 00095381 / Sửa lần cuối : 23/05/2021

Cách truyền video và ảnh sang máy tính Macintosh bằng PlayMemories Home (dành cho máy Mac).

  QUAN TRỌNG: Đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm PlayMemories Home cho hệ điều hành Mac trên máy tính.

  Phần mềm PlayMemories Home được hỗ trợ trên các máy tính chạy Mac OS X v10.10-10.11 / macOS 10.12-10.13.

  Thông tin về cách nhập video và ảnh đã chụp bằng PlayMemories Home từ camera hoặc thẻ nhớ vào máy Mac (chỉ có tiếng Anh) có sẵn trực tuyến.

  LƯU Ý:

  • Để nhập ảnh bằng kết nối mạng không dây trên máy Mac, hãy sử dụng chức năng Wireless Auto Import (Nhập tự động không dây) của phần mềm PlayMemories Home.

   Chức năng Wireless Auto Import (Nhập tự động không dây) thường được dùng như một phần mềm riêng để nhập tập tin sang máy Mac qua mạng không dây. Vì dịch vụ tải về cho phần mềm này đã ngừng hoạt động từ ngày 19 tháng 12 năm 2016, phần mềm này hiện đi kèm với phiên bản mới nhất của phần mềm PlayMemories Home.

  • Để nhập ảnh vào ổ đĩa cứng (Hard Disk Drive) bên ngoài, hãy tham khảo thông tin sau đây.
   Nhập ảnh từ camera hoặc thẻ nhớ vào ổ đĩa cứng bên ngoài (chỉ có tiếng Anh)