ID bài viết : 00090969 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Tôi không thể cài đặt hoặc tháo dỡ phần mềm khi thông báo"PlayMemories Home is running" được hiển thị

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thử những bước sau để giải quyết vấn đề này

 1. Nhấp vào nút x (đóng) trên PlayMemories Home để tắt PlayMemories Home
  Thử cài đặt hoặc dỡ phần mềm ra một lần nữa khi màn hình PlayMemories đóng lại
 2. Sau khi khởi động máy tính, thử cài đặt hoặc tháo dỡ lần nữa
 3. Kiểm tra lại trình task manager (quản lý tác vụ). Nếu tiến trình liên quan đến PlayMemories Home hiển thị, kết thúc quá trình xử lý đó và thử cài đặt hoặc tháo ra một lần nữa 
  • 
  • Nhấp chuột phải vào thanh taskbar, sau đó chọn Start Task Manager từ menu hiển thị

   LƯU Ý: Bạn có thể hiển thị task manager (quản lý tác vụ) bằng cách nhấn Esc trong khi đang nhấn giữ phím CTRL và SHIFT trên bàn phím 
  • 
  • Khi Windows Task Manager bắt đầu, nhấp vào tab Processes 
  • 
  • Chọn các mục bắt đầu với từ PMB, và sau đó nhấp vào End Process để kết thúc nó
   Nhiều quá trình xử lý có thể không thể chọn tắt một lần. Bấm vào End Process để chọn từng quá trình xử lý 1 lần

LƯU Ý: Đa số quá trình xử lý liên quan đến PlayMemories Home và phần mềm bắt đầu với PMB:

 • PMBBrowser.exe
 • PMBUpdateNetworkService.exe
 • PMBVolumeWatcher.exe
 • PMBAnnounce.exe

  Nếu quá trình xử lý bắt đầu với PMB khác với hiển thị ở trên, đóng những quá trình xử lý đó
  Quá trình xử lý có thể không hiển thị trừ khi được kích hoạt