ID bài viết : 00138583 / Sửa lần cuối : 10/05/2022

Cách tạo đĩa bằng PlayMemories Home (Windows) / Loại đĩa có thể tạo.

    Bạn có thể tạo 4 loại đĩa bằng PlayMemories Home: Blu-ray Disc, AVCHD, DVD-Video và đĩa dữ liệu. Chọn một loại đĩa để tạo tùy theo ổ đĩa quang trên máy tính của bạn, định dạng tập tin ảnh hoặc trình phát bạn dùng để phát.

    Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang web sau:

    Các loại đĩa bạn có thể tạo

    Để biết chi tiết về cách tạo đĩa, hãy tham khảo các trang web sau đây.

    LƯU Ý: Chức năng tạo đĩa chỉ khả dụng cho Windows.