ID bài viết : 00156313 / Sửa lần cuối : 31/08/2016

Tính năng Wi-Fi Direct hoặc Phản chiếu màn hình có thể sử dụng được trong khi đang xem TV không?

    Sử dụng tính năng Wi-Fi Direct hoặc Phản chiếu màn hình trong khi đang xem TV.
    Không, tính năng Wi-Fi Direct và Phản chiếu màn hình không thể sử dụng được trong khi đang xem TV.