ID bài viết : 00156313 / Sửa lần cuối : 31/08/2016

Tính năng Wi-Fi Direct hoặc Phản chiếu màn hình có thể sử dụng được trong khi đang xem TV không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sử dụng tính năng Wi-Fi Direct hoặc Phản chiếu màn hình trong khi đang xem TV.
Không, tính năng Wi-Fi Direct và Phản chiếu màn hình không thể sử dụng được trong khi đang xem TV.