ID bài viết : 00091244 / Sửa lần cuối : 24/06/2018

Làm thế nào để sử dụng ứng dụng iMediaShare trên thiết bị di động iPhone với tính năng Wi-Fi Direct

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG:

 • Để biết thêm thông tin làm thế nào để cài đặt ứng dụng iMediaShare trên thiết bị di động Phone, vào website của Apple tại http://www.apple.com hoặc liên hệ với đại lý iPhone của bạn
 • Dù phần mềm iMediaShare hỗ trợ rất nhiều định dạng media, ví dụ này sử dụng nhằm cho phép bạn hiển thị hình ảnh thông qua sử dụng Wi-Fi Direct.
 1. Make sure that the Wi-Fi Direct feature has been set up .
  Hãy chắc chắn rằng tính năng Wi-Fi đã được cài đặt
 2. Từ ứng dụng của thiết bị di động Apple iPhone, chọn Settings, sau đó Location Services, và chọn iMediaShare. Nhấn nút Home để thoát một khi cài đặt để hoàn tất 
 3. Từ ứng dụng của thiết bị di động Apple iPhone, chọn iMediaShare
  Image
 4. Chọn My Photos.
  Image
  LƯU Ý: Music, hoặc My Videos cũng có thể chọn để xem hỗ trợ loại media khác.  
 5. Chọn thư mục chứa file muốn xem
  Image
 6. Chọn hình ảnh hoặc file mong muốn
  Image
 7. Chọn BRAVIA
  Image
 8. Chọn hình ảnh để hiển thị
  Image