ID bài viết : 00223879 / Sửa lần cuối : 28/12/2020

Hiện tượng nhảy âm thanh hoặc nhiễu âm chỉ xảy ra ở tai nghe bên phải?

    Quay lại Menu chính