ID bài viết : 00232459 / Sửa lần cuối : 02/10/2019

Âm thanh bị đứt quãng hoặc có tiếng ồn trong tai nghe không dây của tôi

  Làm theo các bước khắc phục sự cố sau đây để khắc phục sự cố này:

  • Kết nối lại tai nghe với thiết bị Bluetooth.
   1. Đặt tai nghe vào hộp sạc và đóng nắp lại.
   2. Tháo tai nghe ra khỏi hộp sạc và kết nối lại với thiết bị Bluetooth.
     
  • Đặt chế độ chất lượng âm thanh của tai nghe thành Priority on stable connection (Ưu tiên kết nối ổn định).
   1. Khởi chạy ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   2. Đặt chế độ chất lượng âm thanh của tai nghe thành Priority on stable connection (Ưu tiên kết nối ổn định).
      
  • Do âm thanh có thể bị đứt quãng nếu bị nhiễu từ thiết bị không dây, hãy tắt các thiết bị LAN không dây khác gần đó.
    
  • Cơ thể con người có thể chặn sóng của thiết bị Bluetooth và tạo ra chướng ngại khi truyền tải bằng Bluetooth, từ đó khiến cho âm thanh bị đứt quãng. Để tránh điều này, hãy đưa tai nghe đến gần thiết bị Bluetooth hơn.
    
  • Thoát tất cả các ứng dụng không sử dụng và khởi động lại thiết bị Bluetooth.
    
  • Cập nhật phần mềm của thiết bị Bluetooth. Xem trên trang Hỗ trợ của Sony để biết cách cập nhật thiết bị Bluetooth của bạn.

  Máy nghe nhạc kỹ thuật số

  Tên mẫu máyPhiên bản phần mềm
  DMP-Z11.02 trở lên

  Máy nghe nhạc Walkman

  Tên mẫu máyPhiên bản phần mềm
  NW-WM1A
  NW-WM1Z
  3.02 trở lên
  NW-ZX300
  NW-ZX300G
  2.02 trở lên
  NW-A55
  NW-A55HN
  NW-A56HN
  NW-A57
  NW-A55W
  1.02 trở lên