ID bài viết : 00228542 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe

  Nhấp vào chủ đề để xem phần Khắc phục sự cố:

  Mẹo:

  1. Tìm hiểu cách cải thiện độ bền của Tai nghe với Mẹo bảo trì tai nghe của chúng tôi.
  2. Tìm hiểu cách kết nối Tai nghe với TV bằng Hướng dẫn kết nối BRAVIA.

  Nếu câu hỏi của bạn không có trong hướng dẫn sử dụng này, vui lòng nhập câu hỏi của bạn vào thanh tìm kiếm trên trang web Hỗ trợ của Sony.

  Để biết thông tin về bảo hành, vui lòng chọn quốc gia / khu vực của bạn trên trang Thông tin bảo hành