ID bài viết : 00197353 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Những cổng HDMI nào hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gb/giây)?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cổng HDMI tương thích tùy thuộc vào mẫu Tivi. Xem danh sách sau.

Mẫu 2019
Mẫu 2018
Mẫu 2017
Mẫu 2016
Mẫu 2015

 

Các mẫu năm 2019

DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
Dòng A9GTất cả đầu vào HDMI
Dòng Z9GTất cả đầu vào HDMI
Dòng X85G (55/65/75/85)Tất cả đầu vào HDMI
Dòng X95GTất cả đầu vào HDMI
Dòng A8GĐầu vào HDMI2/3
Dòng X80GĐầu vào HDMI2/3
Dòng X85G (KD-43/49)Đầu vào HDMI2/3
Dòng X90GĐầu vào HDMI2/3


Các mẫu năm 2018

DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
Dòng A9FTất cả đầu vào HDMI
Dòng Z9FTất cả đầu vào HDMI
Dòng A8FĐầu vào HDMI2/3
Dòng X75FĐầu vào HDMI2/3
Dòng X78FĐầu vào HDMI2/3
Dòng X83FĐầu vào HDMI2/3
Dòng X85FĐầu vào HDMI2/3
Dòng X90FĐầu vào HDMI2/3


Các mẫu năm 2017

DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
Dòng A1Đầu vào HDMI2/3
Dòng X75EĐầu vào HDMI2/3
Dòng X82EĐầu vào HDMI2/3
Dòng X95EĐầu vào HDMI2/3
Dòng X80EĐầu vào HDMI2/3
Dòng X85EĐầu vào HDMI2/3
Dòng X90EĐầu vào HDMI2/3
Dòng X93E_X94EĐầu vào HDMI2/3


Các mẫu năm 2016

DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
Dòng S85DTất cả đầu vào HDMI
Dòng X9350DTất cả đầu vào HDMI
Dòng X85DTất cả đầu vào HDMI
Dòng X93D_X94DTất cả đầu vào HDMI
Dòng W8DKhông được hỗ trợ
Dòng W9DKhông được hỗ trợ
Dòng S80DĐầu vào HDMI2/3
Dòng X70DĐầu vào HDMI2/3
Dòng X75DĐầu vào HDMI2/3
Dòng X80DĐầu vào HDMI2/3
Dòng X83DĐầu vào HDMI2/3
Dòng Z9DĐầu vào HDMI2/3


Các mẫu Tivi 2015

DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
Dòng S85CTất cả đầu vào HDMI
Dòng X85CTất cả đầu vào HDMI
Dòng X90C_X91CTất cả đầu vào HDMI
Dòng X93C_X94CTất cả đầu vào HDMI
Dòng S80CKhông được hỗ trợ
Dòng W75C_W80CKhông được hỗ trợ
Dòng W85CKhông được hỗ trợ
Dòng W87CKhông được hỗ trợ
Dòng W95CKhông được hỗ trợ
Dòng X80C_X81CKhông được hỗ trợ
Dòng X83CKhông được hỗ trợ

 

Để biết cách xem hình ảnh 4K với định dạng nâng cao (18Gbps), hãy tham khảo bài viết sau đây:
Làm cách nào để xem nội dung 4K (50/60p) và HDR từ thiết bị HDMI bên ngoài được kết nối với Android TV™?