ID bài viết : 00202886 / Sửa lần cuối : 26/06/2019

Lối tắt trợ năng là gì? (Đối với Android™ 8.0 (Oreo)™)

  Bằng cách nhấn và giữ nút MUTING (TẮT TIẾNG) trên điều khiển từ xa trong 3 giây, bạn có thể bật hoặc tắt chức năng trợ năng mà bạn mong muốn.
  Mục đích mặc định của chức năng lối tắt là chức năng trình đọc màn hình, chẳng hạn như Screen reader (Trình đọc màn hình) hoặc TalkBack.
  Để thay đổi chức năng lối tắt đã gán trước đó, hãy tham khảo các bước sau đây.

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Accessibility (Trợ năng) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  4. Chọn Accessibility shortcut (Lối tắt trợ năng).
  5. Chọn Shortcut service (Dịch vụ lối tắt).
  6. Chọn chức năng trợ năng ưa thích của bạn, ví dụ như Text magnification (Phóng to văn bản).