ID bài viết : 00154596 / Sửa lần cuối : 16/09/2016

Hỗ trợ dành cho Stero không dây.

Hỗ trợ dành cho Stero không dây.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cám ơn bạn đã chọn các sản phẩm Âm thanh không dây Sony.

Trang này sẽ giúp bạn tìm kiếm hỗ trợ dành cho các sản phẩm tương thích Stereo không dây, các hướng dẫn về cách thực hiện các thiết lập, Hỏi Đáp và các giải pháp giải quyết sự cố.

Wireless Surround logo


Để biết thêm chi tiết về ứng dụng SongPal, vui lòng kiểm tra phần SongPal .